Misja i wizja

Misja

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, korzystając z nowych technologii, wiedzy organizacji i zaangażowania osób w niej pracujących, oferuje otwarty dostęp do zasobów, wspiera procesy wzajemnego uczenia się i przygotowuje odbiorców do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.

Wizja

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu to dynamicznie rozwijająca się instytucja kultury, która buduje i wspiera aktywność kulturową mieszkańców na wielu poziomach łącząc dbałość o pierwszy kontakt z książką z wykorzystaniem nowych technologii w promocji twórców, tekstów kultury i nowych idei. Biblioteka pomaga indywidualnym osobom, organizacjom i społecznościom w odkrywaniu potrzeb, które przyczyniają się do ich rozwoju.