Na fasadzie budynku przy ulicy Sztabowej 98 pojawił się neon.  Jest to kolejne działanie, które podjęliśmy po nadaniu Bibliotece imienia Tadeusza Różewicza.

Neon zaprojektowała Beata Walkowiak, autorka oprawy graficznej projektu Rok Tadeusza Różewicza w MBP. Zgodę na wykorzystanie autografu Tadeusza Różewicza wyraziła  Julia Różewicz, Wnuczka Poety.

Neon na fasada budynku
Neon na fasadzie biblioteki przy ulicy Sztabowej 98