Od 1 kwietnia do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Zebrane w jego ramach dane będą przez najbliższe 10 lat podstawą wiedzy statystycznej o Polsce i jej mieszkańcach.

Powszechne spisy ludności przeprowadza się raz na 10 lat, ostatni miał miejsce w 2011 roku. 
Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, diagnozuje: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Obejmują one całą populację, a dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich mieszkańców.

Udział w spisie jest obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców Polski. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny, o czym mówi art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Weź udział w Spisie Powszechnym na stronie spis.gov.pl

Spisowi podlegają następujące grupy ludności

  • Obywatele Polski mieszkający w Polsce mający miejsce zamieszkania (rozumiane jako miejsce zameldowania stałego lub czasowego, bądź jako miejsce zamieszkania stałe lub czasowe) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • cudzoziemcy mieszkający w Polsce na stałe oraz przebywający w Polsce czasowo (bez względu na to czy są zameldowani, czy nie) w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
  • Polacy, przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem na stałe za granicę,
  • osoby bezdomne bez dachu nad głową – obywatele polscy i cudzoziemcy,

a także:

  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Przydatne kontakty

Ogólnopolska infolinia spisowa

Od 15 marca uruchomiono dedykowaną infolinię spisowa: 22 279 99 99

Pod numerem Infolinii spisać się będą mogły telefonicznie te osoby, które nie mogą (z uzasadnionych powodów) spisać się samodzielnie przez Internet.

Gminne Biuro Spisowe

  • Urząd Miejski Wrocławia, Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. E-mail: gbs@um.wroc.pl 

Informacje o Spisie na stronie Wrocławia

Strona Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań