Druk 3D

ŚWIAT W DRUKU 3D – OFERTA DLA GRUP DO 20 OS. (OD V KL. SP)

Zajęcia wprowadzające do druku przestrzennego, podczas których zapoznamy uczestników
z historią druku 3D oraz z obsługą drukarki 3D. Wprowadzimy w tajniki przestrzennego drukowania i zaprojektujemy proste ilustracje, z których będą mogły korzystać dzieci niewidome
i niedowidzące. Warsztaty rozwijające wyobraźnię przestrzenną i w sposób praktyczny uczące nowoczesnej technologii przydatnej w przyszłości.
Uczestnicy będą korzystać z programu Tinkercad do modelowania przestrzennego.

WYDRUKUJEMY TWÓJ PROJEKT

W MultiCentrum możesz wydrukować swój projekt 3D. Projekt powinien być zapisany na pendrivie w formacie STL. Czas wykonania: do 5 dni.

Materiał: filament PLA – jeden z najpopularniejszych materiałów do druku 3D, biodegradowalny, wywodzi się z naturalnych składników, takich jak skrobia kukurydziana czy trzcina cukrowa.
Wydruki do 5 g – 5,00 zł, za każdy dodatkowy gram – 1,00 zł.
Istnieje również możliwość skorzystania samodzielnie 2z programu Tinkerad na miejscu i projektowania w czasie otwarcia MultiCentrum w soboty od 10.00 – 14.00. To, co ważne – instruktorzy NIE PROWADZĄ kursu projektowania druku 3D.