grafika ze skaczącym do góry mężczyzną z mostem w tle

MOSTY ZAMIAST MURÓW: rozmowy z psychologiem w czasie pandemii

UWAGA! W związku zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Andrzej Ociepa podjął decyzję o czasowym zawieszeniu konsultacji w ramach projektu „Mosty zamiast murów”. Wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani o wznowieniu możliwości ponownego odbywania spotkań, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

Do marca tego roku żyliśmy w świecie rozpędzonym, nastawionym na sukces i zawrotne tempo. Nasz czas zwykle spędzaliśmy w pracy, szkole i ze znajomymi na aktywnościach pozadomowych.

Pandemia zatrzymała nas w pół kroku. Często zupełnie nieprzygotowanych do nowego modelu pracy i spędzania wolnego czasu. Nieprzygotowanych na dzielenie z najbliższymi niewielkiej przestrzeni domowej. Zamknięci w czterech ścianach. Rodzice tygodniami na home office, dzieci na zdalnym nauczaniu. Pokłady wzajemnej cierpliwości zaczynały się kończyć. Po tym trudnym doświadczeniu możemy czuć się emocjonalnie poobijani.

Jak sobie radzić z odbudową nadwerężonych relacji rodzinnych? Jak lepiej rozumieć siebie i nasze dzieci? Jak przerzucać mosty zamiast budować mury? Porozmawiajmy.

Miejska Biblioteka Publiczna wraz z partnerami – Era Psyche doktor Anetta Pereświet-Sołtan, Ośrodek Psychoterapii Przystań, Rodzinkowo. Centrum Rozwoju i Wsparcia Psychologiczno-Pedagogicznego, By Być Dorota Blumczyńska zapraszają na konsultacje ze specjalistami z dziedziny psychologii i psychoterapii, które odbywać się będą w 8 filiach:

Filia nr 1, ulica Sztabowa 98, telefon 71 347 12 70
Filia nr 5, ulica Namysłowska 8, telefon 71 780 68 64
Filia nr 11, ulica Krzywoustego 286, tel. 71 777 99 44 wewnętrzny 1
Filia nr 16, ulica Kolista 17, telefon 71 354 72 75
Filia nr 18, ulica Grabiszyńska 236 a, telefon 71 364 69 62
Filia nr 22, ulica Chociebuska 8-10, telefon 71 354 72 67
Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31, telefon 71 354 72 64
Filia nr 29, ulica Reja 1, telefon 71 326 60 63

Zapraszamy do zapoznania się z Harmonogramem konsultacji oraz Regulaminem spotkań.

Harmonogram konsultacji oraz dostępność konsultantów

Filia nr 1, ulica Sztabowa 98, telefon 71 347 12 70
Terminy konsultacji:
Środa, godzina 10.00
Środa, godzina 11.00
Środa, godzina 12.00
Psycholog: Magda Kasprzyk

Filia nr 5, ulica Namysłowska 8, telefon 71 780 68 64
Terminy konsultacji:
Piątek, godzina 17.00
Piątek, godzina 18.00
Psycholog: Natalia Ziołańska-Figlak

Filia nr 11, ulica Krzywoustego 286, telefon 71 777 99 44 wewnętrzny 1
Terminy konsultacji:
Wtorek, godzina 15.00
Wtorek, godzina 16.00
Wtorek, godzina 17.00
Psycholog: Anetta Pereświet-Sołtan

Filia nr 16, ulica Kolista 17, telefon 71 354 72 75
Konsultacje:
15 października 2020
Czwartek, godzina 12.00
Czwartek, godzina 13.00
22 października 2020
Czwartek, godzina 12.00
Czwartek, godzina 13.00
19 listopada 2020
Czwartek, godzina 12.00
Czwartek, godzina 13.00
26 listopada 2020
Czwartek, godzina 12.00
Czwartek, godzina 13.00
Psycholog: Olga Kurnatowska

Filia nr 18, ulica Grabiszyńska 236a, telefon 71 364 69 62
Konsultacje:
28 września 2020
Poniedziałek, godzina 16.30
Poniedziałek, godzina 17.30
19 października 2020
Poniedziałek, godzina 16.30
Poniedziałek, godzina 17.30
26 października 2020
Poniedziałek, godzina 16.30
Poniedziałek, godzina 17.30
23 listopada 2020
Poniedziałek, godzina 16.30
Poniedziałek, godzina 17.30
30 listopada 2020
Poniedziałek, godzina 16.30
Poniedziałek, godzina 17.30
Psycholog: Olga Kurnatowska

Filia nr 22, ulica Chociebuska 8-10, telefon 71 354 72 67
Konsultacje:
Wtorek, godzina 15.00
Wtorek, godzina 16.00
Wtorek, godzina 17.00
Psycholog: Mateusz Kur (psycholog porozumiewający się językiem migowym)
Uwaga: wyjątkowo można się umawiać we wtorek

Filia nr 23, bulwar Ikara 29-31, telefon 71 354 72 64
Konsultacje:
Czwartek, godzina 16.00
Czwartek, godzina 17.00
Czwartek, godzina 18.00
Psycholog: Dorota Blumczyńska

Filia nr 29, ulica Reja 1, telefon 71 326 60 63
Konsultacje:
Czwartek, godzina 16.00
Czwartek, godzina 17.00
Czwartek, godzina 18.00
Psycholog: Katarzyna Urawska

Regulamin spotkań Konsultacje psychologiczne „Mosty zamiast murów”

Konsultacje odbywają się na terenie wybranych filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Konsultacje adresowane są do osób dorosłych i młodzieży od 13 do 18 roku życia. Osoby niepełnoletnie będą mogły skorzystać z oferowanych konsultacji po przedstawieniu Zgody opiekuna prawnego.

Wszyscy uczestnicy przed umówioną wizytą będą zobowiązani zapoznać się i podpisać Oświadczenia dotyczące przepisów RODO oraz Kwestionariusz oceny ryzyka pandemicznego.

Czas jednorazowej Konsultacji nie może przekroczyć 50 minut. W ramach oferowanych Konsultacji rodzina może skorzystać z maksymalnie dwóch jednorazowych konsultacji. Zapisanie na Konsultacje odbywa się telefonicznie lub osobiście i dotyczy tylko danej filii, w której dane Konsultacje się odbywają.

Zapisu można dokonać najpóźniej na 2 dni przed wybranym terminem podanym w harmonogramie spotkań na danej filii. Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Konsultacji z przyczyn od niej niezależnych.

  • Formularz zapisu na konsultacje psychologiczne „Mosty zamiast murów”,
  • Zgoda / Formularz świadomej zgody opiekuna rodzica / opiekuna prawnego na udział nieletniego / niepełnoletniego dziecka / podopiecznego w konsultacjach psychologicznych,
  • Kwestionariusz oceny ryzyka pandemicznego w projekcie Konsultacji psychologicznych realizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu „Mosty zamiast murów”,
  • Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych, będą dostępne w 8 filiach, w których odbywają się konsultacje. Wkrótce wzory powyższych dokumentów zostaną dołączone do tego artykułu.

Polecana bibliografia

Dla dorosłych:

Aron Elaine N., Wysoko wrażliwe dziecko: jak je zrozumieć i pomóc mu żyć w przytłaczającym świecie?. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, 2019.
Filia nr 5, 14, 22, 37, 47

Aron Elaine N., Wysoko wrażliwi. Łódź: Feeria, 2017, 2018, 2019.
Filia nr 4, 5, 11, 15, 37, 44, 58

Brown Brene, Dary niedoskonałości: jak przestać się przejmować tym, kim powinniśmy być, i zaakceptować to, kim jesteśmy. Poznań: Media Rodzina, 2012.
Filia nr 1, 17

Brown Brene, Z odwagą w nieznane/Jak znaleźć poczucie przynależności bez utraty siebie. Warszawa: MT Biznes-Laurum, 2018.
Filia nr 46, 58

Cohen Lawrence J., Rodzicielstwo przez zabawę. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2012, 2020.
Filia nr 1, 11, 12, 14, 17, 22, 23, 44, 57, 58

Estes Clarissa Pinkola, Biegnąca z wilkami: archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach. Poznań: Zysk i s-ka, 2001, 2008, 2010, 2015.
Filia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 32, 37, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 57, 58

Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak być rodzicem, jakim zawsze chciałem być. Poznań: Media Rodzina, 2015.
Filia nr 1, 5, 15, 16, 22, 26, 29, 37, 57

Faber Adele, Mazlish Elaine , Jak mówić do nastolatków żeby nas słuchały – jak słuchać żeby z nami rozmawiały. Poznań: Media Rodzina, 2006, 2016.
Filia nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 40, 44, 57, 58

Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań: Media Rodzina, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998, 2001, 2008, 2013.
Filia nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 26, 27, 29, 31, 32, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 57, 58, 63

Faber Adele, Mazlish Elaine, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły [Książka mówiona]. Poznań: Media Rodzina, 2019.
Filia nr 1, 4, 14, 23, 29, 37, 58

Faber Adele, Mazlish Elaine, Rodzeństwo bez rywalizacji: jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością. Poznań: Media Rodzina, 1993, 1995, 1996, 1997, 2001, 2013, 2017.
Filia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 26, 29, 32, 37, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 54, 55

Faber Joanna i King Julie, Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały: poradnik przetrwania dla rodziców dzieci w wieku 2-7 lat. Poznań: Media Rodzina, 2017.
Filia nr 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 16, 18, 22, 23, 37, 40, 44, 46, 47, 54, 57

Fromm Erich, O sztuce miłości. Warszawa: PIW, 1973.
Filia nr 1, 29, 37
Fromm Erich, O sztuce miłości. Warszawa: Sagittarius, 1994.
Filia nr 5, 8, 26, 32, 57, 63
Fromm Erich, O sztuce miłości. Warszawa: „Muza”, 1997.
Filia nr 23, 57
Fromm Erich, O sztuce miłości. Poznań: „Rebis”, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2014, 2020.
Filia nr 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 18, 22, 23, 26, 27, 29, 44, 45, 47, 57

Gray Peter, Wolne dzieci: jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwe, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?. Podkowa Leśna: MiND, 2015.
Filia nr 7, 23

Hart Sura, Hodson V. K., Szanujący rodzice. Szanujące dzieci. Podkowa Leśna: MiND, 2012.
Filia nr 1, 5, 12, 17, 18, 22, 57

Juul Jasper, Nie z miłości: mądrzy rodzice – silne dzieci. Podkowa Leśna: MiND, 2011.
Filia nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26, 37, 44, 46

Juul Jasper, O granicach. Kompetentne relacje z dzieckiem. Podkowa Leśna: MiND, 2020.
Filia nr 6, 7, 11, 14, 23, 37, 44

Juul Jasper, Twoje kompetentne dziecko: dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej?. Podkowa Leśna: MiND, 2011, 2012.
Filia nr 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 27, 29, 37, 44, 47, 54

Kohn Alfie, Wychowanie bez nagród i kar: rodzicielstwo bezwarunkowe. Podkowa Leśna: MiND, 2013.
Filia nr 1, 3, 7, 17, 23, 32

Louis John Philip, Louis Karen McDonald, Potrzeby emocjonalne dziecka: praktyczny poradnik dla rodziców i specjalistów. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
Filia nr 5

Larsson Liv, Porozumienie bez przemocy w związkach: zbadaj swoje relacje. Warszawa: Czarna Owca, 2011, 2016.
Filia nr 5, 58

McKay Matthew, Kiedy twoja złość krzywdzi dziecko. Podkowa Leśna: MiND, 2013.
Filia 1, 7, 14, 16, 17, 22, 26, 32, 42, 44, 47

Mol Justine, Żyrafa i szakal w nas. Dialogue Unlimited

Musiał Małgorzata, Dobra relacja: skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2017.
Filia nr 1, 2, 4, 5, 14, 17, 22, 23, 37

Nelsen Jane, Pozytywna dyscyplina. Warszawa: CoJaNaTo, 2015, 2020.
Filia nr 1, 3, 4, 11, 14, 17, 18, 22, 29, 40

Nelsen Jane, Pozytywna dyscyplina dla przedszkolaków. Warszawa: CoJaNaTo

Nelsen Jane, Gfroerer Kelly, 52 Karty Narzędzi (technik) Pozytywnej Dyscypliny dla Nauczycieli. Warzawa: CoJaNaTo, 2018.

Norwood Robin, Kobiety, które kochają za bardzo. Poznań: Rebis, 1992, 1994, 1999, 2003, 2006, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019.
Filia nr 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 18, 22, 29, 31, 37, 42, 44, 54, 57, 58

Porges Stephen W., Teoria poliwagalna. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, 2020.

Rosenberg Marshall B., Porozumienie bez przemocy: o języku życia. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, 2018, 2019, 2020.
Filia nr 1, 5, 11, 15, 44, 57, 58

Sears William, Sears Martha, Księga rodzicielstwa bliskości: przewodnik po opiece i pielęgnacji dziecka od chwili narodzin. Warszawa: Mamania, 2013.
Filia nr 1, 3, 11, 17, 44, 58

Shanker Stuart oraz Baker Teresa, Self-reg. Jak pomóc dziecku (i sobie) nie dać się stresowi i żyć pełnią możliwości. Warszawa: Mamania, 2016.
Filia nr 1, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 27, 29, 37, 40

Shapiro-Barash Susan, Masz szlaban na zawsze: wyzwania stojące przed matkami córek i dziesięć skutecznych strategii postępowania. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2013.
Filia nr 1, 6, 7, 18

Siegel Daniel, Payne-Bryson Tina, Potęga obecności: jak obecność rodziców wpływa na to, kim stają się nasze dzieci, i kształtuje rozwój ich mózgów. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2020.
Filia nr 1, 4, 6, 11, 14, 17, 18, 29, 37, 44, 57

Siegel Daniel, Payne-Bryson Tina, The Yes brain=Mózg na tak: jak kształtować w dziecku ciekawość świata, odporność psychiczną i odwagę. Warszawa: Harper Collins, 2018.
Filia nr 23

Snel Eline, Daj przestrzeń… i bądź blisko: mindfulness dla rodziców i ich nastolatków. Warszawa: CoJaNaTo, 2017.
Filia nr 37

Snel Eline, Moja supermoc: uważność i spokój żabki: historie, gry i zabawy mindfulnes. (5-8 lat)Warszawa: CoJaNaTo, 2018.
Filia nr 5, 6, 12, 14, 17

Snel Eline, Uważność i spokój żabki: ćwiczenia uważności dla dzieci… i ich rodziców. (1,5 – 4 lat) Warszawa: CoJaNaTo, 2015.
Filia nr 1, 4, 7, 12, 17, 37, 44

Stein Agnieszka, Dziecko z bliska: zbuduj z dzieckiem szczęśliwą relację. Warzawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2012, 2019.
Filia nr 1, 6, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 40, 42, 44, 46, 57, 58

Stein Agnieszka, Nowe wychowanie seksualne. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2018.
Filia nr 1, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 29, 37, 44

Stein Agnieszka i Stańczyk Małgorzata w rozmowie, Potrzebna cała wioska. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2015.
Filia nr 1, 14, 17, 23

Stiffelman Susan, Uważne rodzicielstwo: wychowaj dziecko na świadomego, pewnego siebie i czułego człowieka. Łódź: Galaktyka, 2017.
Filia nr 1, 3, 4

Szczepanik Monika, Jak rozumieć się w rodzinie. NATULI dzieci są ważne, 2020.

Tokarczuk Olga, Concejo Joanna, Zagubiona dusza. Wrocław: Format, 2017.
Filia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 29, 42, 44, 47, 55, 57, 58

Wolf Anthony E., Posłucham rodziców, jak się w końcu zamkną. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2014.
Filia nr 6, 9, 18

Żuczkowska Zofia A., Dialog zamiast kar. Podkowa Leśna: MiND, 2013, 2015.
Filia nr 1, 3, 4, 17, 22, 23

Dla dzieci:

Doerrfeld Cori, A królik słuchał. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2018.
Filia nr 1, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 17, 23, 31, 37, 40, 54, PB

Isern Susanna, Uczuciometr inspektora krokodyla: rozpoznaj, zmierz i kontroluj swoje uczucia. Warszawa: Dwukropek, 2018.
Filia nr 1, 4, 5, 14, 16, 17, 22, 23, 45, 54, 63, PB

Kasdepke Grzegorz, Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2008, 2016, 2020.
Filia nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 18, 22, 29, 31, 37, 44, 47, 54, 63

Kasdepke Grzegorz, Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami [Książka mówiona]. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2008.
Filia nr 1, 4, 11

Kasdepke Grzegorz, Wielka księga uczuć. Warszawa: Nasza Księgarnia, 2015, 2018, 2019.
Filia nr 14, 15, 18, 22, 31, 45, 58

Keyserlingk Linde von, Opowieści przeciwko lękom. Kielce: „Jedność”, 2000.
Filia nr 1, 45

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Garść radości, szczypta złości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009, 2017, 2018.
Filia nr 1, 4, 11, 16, 17, 18, 29, 31, 42, 44, 47

Kołyszko Wojciech, Wyspa Hopsiup i potęga radości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
Filia nr 1, 5, 7, 16, 18, 29, 37, 42

Kołyszko Wojciech, Pogromca potworów i magia strachu. Gdańsk. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
Filia nr 1, 6, 8, 12, 16, 23, 37, 40, 55

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Zaklęte miasto i sekrety smutku. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
Filia nr 1, 5, 7, 10, 16, 17, 20, 37, 40

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Wstyd i latający śpiwór. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
Filia nr 1, 5, 10, 11, 23, 29, 55

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Zazdrość i wyścig żółwi. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016.
Filia nr 10

Kołyszko Wojciech, Tomaszewska Jovanka, Złość i smok Lubomił. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2017, 2018.
Filia nr 10, 14

Llenas Anna, Kolorowy potwór. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2018, 2019.
Filia nr 1, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 17, 22, 40, 44, 46, 58

Llenas Anna, Kolorowy potwór idzie do przedszkola. Warszawa: Mamania – Grupa Wydawnicza Relacja, 2020.
Filia nr 1, 12, 14, 22, 54

Stążka-Gawrysiak Agnieszka, Self-regulation: opowieści dla dzieci o tym, jak działać, gdy emocje biorą górę. Kraków: Znak Emotikon, 2019, 2020.
Filia nr 1, 2, 4, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 29, 31, 37, 40, 44, 46, 47, 54