Logotyp Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu. Napis: Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, po lewej stronie czarny kwadratowy sygnet z dwiema kreskami i kropką oraz napisem MBP.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu wdrożyła najnowocześniejszy system Alma i rozpoczęła współkatalogowanie z Biblioteką Narodową – Centralną Biblioteką Państwa. Szeroka współpraca w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej, możliwa dzięki realizacji jednolitych zasad katalogowania zbiorów, przynosi korzyści zarówno pracownikom bibliotek, mogącym efektywniej zarządzać zbiorami, jak i czytelnikom, którzy zyskują szerszy, szybszy i bardziej przejrzysty dostęp do informacji.

Sieć 39 filii MBP umożliwia korzystanie z ok. 800 tysięcy książek polskojęzycznych i publikacji w językach: niemieckim, francuskim, hiszpańskim, czeskim, rosyjskim, ukraińskim i włoskim. W swoich zbiorach biblioteka posiada kolekcję 32 tysięcy audiobooków na płytach CD. Oferuje również możliwość wypożyczania zbiorów filmowych – ponad 15 tysięcy egzemplarzy (na nośnikach DVD i Blu-ray, także w formatach 3D i 4K) oraz muzycznych (na płytach CD). W filiach MBP znajduje się łącznie 1600 gier planszowych oraz zbiory komiksów i mangi.

MBP posiada również bogate zbiory regionalne oraz Bibliotekę Ostatniego Egzemplarza (mieszczącą się w Filii nr 27 przy ul. Łokietka 13). Kolekcja składa się z ostatnich egzemplarzy książek w zbiorach MBP – niewznawianych, wyjątkowych, niedostępnych w innych bibliotekach. W czytelnicy mogą tu wypożyczyć klasykę literatury pięknej, powieściowe hity poprzednich dekad oraz książki popularnonaukowe. W zbiorach znajdują się przede wszystkim opracowania z zakresu nauk humanistycznych (filozofia, historia, literaturoznawstwo).

Na uwagę zasługuje również gromadząca literaturę z drugiej połowy ubiegłego wieku Kolekcja Dawnej Książki Dziecięcej (mieszcząca się w Filii nr 12). Przy jej tworzeniu brano pod uwagę wartość artystyczną oraz literacką książek (dzieła m.in.: Jana Marcina Szancera, Bohdana Butenki, Jerzego Srokowskiego, Józefa Wilkonia, Zbigniewa Lengrena, Zbigniewa Rychlickiego, Olgi Siemaszko).

Czytelnicy mają do dyspozycji również liczący ponad tysiąc pozycji zbiór literatury ukraińskiej (Fili nr 12), unikalny zbiór literatury fantastycznej (Filia nr 22) oraz szczególnie bogaty zbiór przewodników i map w Bibliotece Turystycznej (Filia nr 57).

Wkład MBP do połączonych katalogów to ponad 121 tysięcy unikalnych rekordów bibliograficznych (na 333 tysięcy przekazanych do Biblioteki Narodowej) — najwięcej z nich dotyczy literatury dla dzieci, literatury obcojęzycznej, głównie w językach angielskim i ukraińskim oraz zbiorów specjalnych: audiobooków i gier planszowych.

W rezultacie implementacji systemu w kolejnych bibliotekach (w tym w MBP we Wrocławiu) poszerzeniu uległa strefa wspólna pracy placówek uczestniczących w projekcie, mająca za główny cel współkatalogowanie według jednolitych przepisów katalogowania (wykorzystujących Deskryptory Biblioteki Narodowej). Dzięki wdrożeniu nowego systemu wzbogaciły się zasoby wyszukiwarki katalogi.bn.org.pl, skupiającej obecnie nie tylko połączone katalogi centralnej biblioteki państwa, Biblioteki Jagiellońskiej wraz z bibliotekami wydziałowymi i instytutowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dwóch bibliotek wojewódzkich – w Kielcach i w Lublinie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu wraz ze wszystkimi bibliotekami specjalistycznymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ale także katalogi 109 bibliotek, które dołączyły w 2022 roku w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. W tym gronie znalazła się również Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, która wzbogaciła zasób Połączonych Katalogów BN liczący 12,5 miliona rekordów bibliograficznych i 25 milionów jednostek o kolejne zbiory.

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, pokrywa koszty utrzymania systemu.

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w połączonych katalogach.

Trzy logotypy instytucji: logotyp Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obok napis Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, logotyp Biblioteki Narodowej