Z przyjemnością informujemy, że konkurs literacki na list do Wisławy Szymborskiej zakończył się sukcesem.

Spośród nadesłanych prac jury konkursowe zdecydowało się przyznać pierwsze miejsce Pani Darii Płókarz. Drugie miejsce zdobyła Pani Joanna Posiłek. Ex aequo miejsce trzecie zajęły Pani Małgorzata Horbanowicz i Julia Mróz. Jury zadecydowało o opublikowaniu nagrodzonych prac. Laureatki zapraszamy do Filii nr 1 po odbiór nagród. Gratulujemy wszystkim uczestniczkom!

Przeczytaj nagrodzone prace: