Bibliograficzny wykaz książek poetów wrocławskich, dolnośląskich w Bibliotece „Ikara” – 23 Filii MBP

 1. A moje miasto: pokonkursowy almanach Wrocław w twórczości poetyckiej młodzieży / Wybór i redakcja  Jan Stanisław Jeż.- Wrocław: Oficyna Wydawnicza, 2008
 2. Arboretum. – Almanach II. – Wrocław: Ananke,  2005.
 3. Balicka Alicja M. – Mój Dekalog. – Wrocław: Reprint, 2002.
 4. Bąkowska Elżbieta.- Geometria istnienia.- Wrocław: Wydaw. Eurosystem, 2008.
 5. Bąkowska Elżbieta. – Pieśnienie traw .-Wrocław: Wydaw. Eurosystem, 2011.
 6. Bąkowska Elżbieta.- Uroda miłości.- Bydgoszcz: Wydaw. Świadectwo, 2005.
 7. Bąkowska Elżbieta.- Zapach snu.- Wrocław: Wydaw. Artis, 2009.
 8. Bąkowska Elżbieta.- Życie i muza.- Wrocław: Wydaw. Trapez, 2002.
 9. Benka Urszula M. – Córka nocy. – Wrocław: Okis, 1995.
 10. Bierut Jacek. – Igła. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2002.
 11. Bill Izabela M.- Erotyki motoryzacyjne.- Inowrocław: Totem, 2015.
 12. Bill Izabela M.-Podróże poezją .- Inowrocław: Totem, 2014.
 13. Bill Izabela M. – Seksapil duszy.- Wrocław: Eurosystem, 2011.
 14. Bill Izabela M.- Sztuka jedzenia jabłek.- Inowrocław: Totem, 2013.
 15. Bocian Marianna.- Actus Hominis. – Warszawa: Czytelnik, 1979.
 16. Bocian Marianna. – Bliskie i Konieczne. – Kraków: Wydawnictwo Miniatura, 2001.
 17. Bocian Marianna. – Ciągła odsłona. – Wrocław: Akwedukt, 2003.
 18. Bocian Marianna. – Gnoma. – Wrocław: Astrum,1992.
 19. Bocian Marianna. – Narodziny słowa. – Wrocław: Rubikon, 1991.
 20. Bocian Marianna. – Odczucie i realność. – Warszawa: Czytelnik, 1983.
 21. Bocian Marianna. – Ograniczone z nieograniczonego. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982
 22. Bocian Marianna. – Proste nieskończone. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977
 23. Bocian Marianna. – Stan stworzenia. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.
 24. Bocian Marianna. – W kręgu stanów ludzkich. Wrocław: Wydawnictwo „A”, 1995.
 25. Bocian Marianna. – Wieży Babel pospolita. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
 26. Bocian Marianna. – Z czasu jedni: jest Jesteś jestem. – Wrocław: Wydawnictwo Kret, 1990.
 27. Broda Jarosław. – Listy do żywych i umarłych. – Wrocław: Okis, 1997.
 28. Bujwid Ewa.- Z bukietu przeżyć i przemyśleń.- Wrocław: Kwiatpress, 2012.
 29. Burkot Stanisław. – Spotkania Buriat poezją współczesną. – Warszawa: Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1977
 30. Burnat Kazimierz.- Podniebienie niebios.- Wrocław: Eurosystem, 2012
 31. Burnat Kazimierz. – Przenikanie.- Wrocław: Artis, 2006.
 32. Burnat Kazimierz.-Vivernuti cas, na livu stornu: virsi.- Kiiv:  Zadruga, 2008
 33. Buriat Kazimierz.- Wiew przeznaczenia.- Wrocław: Wydaw. Artis, 2008.
 34. Burnat Kazimierz.- Za obzor.- Broumov, 2008.
 35. Burnat Kazimierz.- Żar zmierzchu.- Wrocław: Wyd. Eurosystem, 2010.
 36. Cielesz Ewa. – Sentymenty. – Wrocław : Studio Poligrafii Komputerowej, 2004.
 37. Ciesielski Zbigniew.- Hrabia i Gęsiareczka.- Wrocław: Franciszkańskie Wydaw. Św. Antoniego, 2008.
 38. Ciesielski Zbigniew.- Hrabia i tajemniczy zamek.- Wrocław: Franciszkańskie Wydaw. Św. Antoniego, 2011.
 39. Ciesielski Zbigniew.- Miłość wpisana w ludzkie życie.- Wrocław: Wyd. św. Antoniego, 2007.
 40. Derwisz Barbara.- Światło życia.- Wrocław, 2013.
 41. Derwich Elżbieta. – Zobaczyłam Ciebie. – Wrocław: Gryf, 1991.
 42. Dorastać do wiersza : Almanach twórców głogowskich. – Głogów: Druk-Ar, 2002.
 43. Fiedorczuk Julia. – Listopad nad Narwią. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2000.
 44. Fluorków Krystyna. – Echo wspomnień. Wrocław: Salonik Trzech Muz, 2009.
 45. Foks Darek. – Przecena map: wiersze z lat 1987-1997. – Wrocław: Biuro Literackie, 2005.
 46. Foks Darek. – Sonet drogi. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2000.
 47. Gabryel Juliusz. – Hemoglobina. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2002.
 48. Gonić wiatr: Almanach.- Wrocław: Wydaw. Artis, 2007.
 49. Georgiou Katarzyna: Drzewa kochać potrafią. – Wrocław: Wydaw. Eurosystem, 2017.
 50. Georgiou Katarzyna: Komu mruczy kot.- Wrocław: Wydaw. Eurosystem, 2016.
 51. Grabkowski Wacław. -Wchodzisz  gdy świt. – Wrocław: Wacław Grabkowski, cop. 1998.
 52. Hollitzer Krystyna.- Legityma. – Wrocław: Wydawnictwo Irena Bierońska i spółka I-BIS, 1997.
 53. Hrynacz Tomasz.- Rebelia. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział we Wrocławiu, 2001.
 54. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- Lot po ukojenie. – Wrocław: Kwiatpress, 2000.
 55. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- Dotyk.- Wrocław: Kwiatpress, 2001.
 56. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- Pasja tworzenia.- Wrocław: Kwiatpress, 1999.
 57. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- W kalejdoskopie pamięci.- Wrocław: Kwiatpress, 1999.
 58. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- W kręgu żywiołów.- Wrocław: Kwiatpress, 2001.
 59. Idzikowska -Wrębiak Martyna.- Żarem po wskrzeszenie.- Wrocław: Kwiatpress, 2001.
 60. Jeż Jan Stanisław. – Wrocławskie spotkania. – Wrocław: Korab, 2004.
 61. Jurczak Małgorzata. – Temu, co jest. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział we Wrocławiu, 2002.
 62. Karpowicz Tymoteusz.- Dzieła zebrane. T. 2. – Wrocław: Biuro Literackie, 2012.
 63. Karpowicz Tymoteusz.- Dzieła zebrane. T. 3. – Wrocław: Biuro Literackie, 2013
 64. Karpowicz Tymoteusz.- Dzieła zebrane. T. 4. – Wrocław: Biuro Literackie, 2013
 65. Karpowicz Tymoteusz.- Słoje zadrzewne: teksty wybrane.- Wrocław: Wydaw. Dolnośląskie, 1999.
 66. Kiedy ty mówisz Odra : wiersze z motywem rzeki. – Zebrał, opracował i wstępem opatrzył Ryszard
 67. Sławczyński. Wrocław : Klub Muzyki i Literatury, 2002.
 68. Kierc Bogusław. – Niewinność. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 69. Kierc Bogusław. – Raz Na Zawsze.- Wrocław: Okis, 1997.
 70. Kier Bogusław.- Rtęć.- Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 71. Kierc Bogusław. – Szewski Poniedziałek.- Wrocław: Biuro Literackie, 2005.
 72. Kiestrzyń Eleonora.- Na progu słowa .- Wrocław: Antiqua, 2009.
 73. Kołodziejczyk Elżbieta. – Morskość źrenic. – Wrocław: [b.w.], 2003.
 74. Kozioł Urszula.- Fuga: 1955-2010.- Wrocław: Biuro Literackie, 2011.
 75. Kozioł Urszula. – Stany nieoczywistości. – Warszawa: Państ. Instytut Wydawniczy, 1999.
 76. Kozioł Urszula. -Supliki. –  Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005.
 77. Kozioł Urszula. – W rytmie słońca. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1974.
 78. Kuropatnicka-Salamon Halina.- Co nowego w starych bajkach.- Bydgoszcz: Skonpres, 2010.
 79. Kuropatnicka-Salamon Halina.- Drugie śniadanie z Amorem.- Bydgoszcz: Skonpres, 2010.
 80. Kuropatnicka-Salamon Halina.- Merdaj aventuroj. Zielone przygody.- Bydgoszcz: Skonpres, 2009.
 81. Kuropatnicka-Salamon Halina.- W domach moich przyjaciółek.- Bydgoszcz: Skonpres, 2010.
 82. Kusek Karolina. – Na Ziemi i wyżej. – Wrocław: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
 83. Leonowicz-Babiak  Krystyna Maria.- Moje ogrody.- Wrocław: Bernardinum, 2001.
 84. Lira – Śliwa Tadeusz.- Filozofia dla amatorów.- Inowrocław: Totem, 2015.
 85. Lira – Śliwa Tadeusz. – Urojone biografie i inne wiersze. – Wrocław: Wydawnictwo Poligraf, 1999.
 86. Lira – Śliwa Tadeusz. – Wierszyki na koniec wieku. – Wrocław: Wydawnictwo „Apis”, 1999.
 87. Majzel Bartłomiej. – Biała Afryka. – Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 88. Malicki Maciej. – 60% słów.- Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2003.
 89. Matuszkiewicz Antoni.- Berberys: wiersze dolnośląskie.- Wrocław: „Atut”, 2003.
 90. Matuszkiewicz Antoni. – Vox celetis. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2000.
 91. Miłobędzka Krystyna. – Po krzyku. – Wrocław: Biuro Literackie, 2004.
 92. Miłobędzka Krystyna. – Wszystkowiersze. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2000.
 93. Miłobędzka Krystyna. – Zbierane 1960 – 2005. – Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 94. Niemiec Maciej. – Małe wiersze. – Wrocław: Okis, 1995.
 95. Niemierowska Renata M. – Rzeka starszego snu. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. Oddział we Wrocławiu, 1999.
 96. Niewiadomski Andrzej. – Kruszywo. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2001.
 97. Okoń Waldemar. – Poematy nadziemne. –  Warszawa: Tikkum, 2000.
 98. Okoń Waldemar. – Stonehenge. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2001.
 99. Okoń Waldemar. – Wersy dla Orfeusza. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2003.
 100. Olędzki Mirosław. – Wrocławskie debiuty poetyckie lat 90-tych. – Wrocław: Klub Muzyki i Literatury, 2000.
 101. Paluch Justyna. – Nie ten błękit. – Wrocław: [b.w.], 2004.
 102. Pamiętamy … : Bóg – Honor – Ojczyzna : antologia wierszy poświęconych Katastrofie Smoleńskiej 10.04.2010 r.- Wrocław:  Ośrodek Działań Środowiskowych Salonik Literacki Wrocław-Kuźniki: Koło Literatów Polskich im. Z. Herberta, 2010. 
 103. Paraszkiewicz-Pater Krystyna. – Szara strona. – Wrocław: Jelenia Góra, 1996.
 104. Paschke Piotr. – Gonitwa ma jedno imię. – Warszawa: Dom Wojska Polskiego, 2003.
 105. Paschke Piotr. – Mizeria z pasożytów. – Wrocław: 2004.
 106. Paschke Piotr. – Wanny puchną w dłoniach. – Poznań: Top, 2005.
 107. Pasternak Stanisław. – Opinie. – Świdnica: Pluton, 1993.
 108. Pejzaż wrocławskich poetów. Wrocław: Eurosystem, 2004.
 109. Pelczar Ryszard. – Czekając na deszcz. – Wrocław: [b.w.], 2004.
 110. Pelczar Ryszard. – Odwracam anioła.- Wrocław: Kwiatpress, 2006.
 111. Pelczar Ryszard. – Ogrody zapomnienia.- Wrocław: Kwiatpress, 2005.
 112. Pelczar Ryszard. – Motyle z moich snów. – Wrocław: [b.w.], 2002.
 113. Pióro Tadeusz. – Pieśni miłosne. – Wrocław: Biuro Literackie, 2004.
 114. Pod wrocławskim niebem. – Jubileuszowy almanach poetycki z okazji 10-lecia KKl „Źródło.- Wrocław: Kwiatpress, 2009.
 115. Podczaszy Anna. – Wte i nazad. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2003.
 116. Podróż. Wrocław: Ananke, 2009.
 117. Poetyckie raporty z rzeczywistości. –Wrocław: Atut, Kalambur, 2003.
 118. Pokryszka Anna Magdalena. – Każdego dnia. – Nowa Ruda: Mamiko, 2003.
 119. Popławska matuszak Yvette.- Ku sobie samej. Warszawa. Biblioteka Tematu, 2013.
 120. Prastowski Wiesław. – Człowiek potrzebuje człowieka. – Warszawa: Wolumen, 2001.
 121. Przestrzeń prawdy. – Antologia poezji. – Lublin: Polihymnia, 2008.
 122. Przybylak Feliks. – To i Tamto. – Wrocław: Studio Czephig, 2005.
 123. Rodziewicz Czesław. – Barwy miłości. – Wrocław: „Atut”, 2001.
 124. Różewicz Jan. – Karty Merkucja. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998.
 125. Różewicz Tadeusz – Poezje wybrane: Selected Poems. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000.
 126. Różewicz Tadeusz. – Wyjście … i wejście. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie Sp. z o.o., 2004.
 127. Różewicz Tadeusz. – Zawsze fragment. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
 128. Różewicz Tadeusz. – Nasz starszy brat. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004.
 129. Różewicz Tadeusz. – Nożyk profesora. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
 130. Różewicz Tadeusz. – Płaskorzeźba. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991.
 131. Różewicz Tadeusz. – Poezja ∙ Dramat ∙ Proza. – Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
 132. Różewicz Tadeusz. – Poezja. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 133. Różewicz Tadeusz. – Poezja. Utwory zebrane. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006.
 134. Różewicz Tadeusz. – Poezje wybrane: Selected Poems. – Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1991.
 135. Różewicz Tadeusz. – Poezje. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1987.
 136. Różewicz Tadeusz. – Szara strefa. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2002.
 137. Różewicz Tadeusz. – Zawsze fragment * recykling. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 138. Rzymian Bartosz Patryk.- Esquisse: zbiór wierszy 2005-2009.- Wrocław: Eurosystem, 2009.
 139. Sarzyński Mikołaj. – Ty albo zupełnie inny obłęd. – Wrocław: Atut, 1999.
 140. Soczyński Alfons. – Wołyńskie niezabudki. – Wrocław: [b.w.], 2003.
 141. Sosnowski Andrzej. – Dożynki 1987 – 2003. – Wrocław: Biuro Literackie, 2006.
 142. Sosnowski Andrzej. – Gdzie koniec tęczy nie dotyka Ziemi. – Wrocław: Biuro Literackie, 2005.
 143. Sosnowski Andrzej. – Taxi. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2003.
 144. Sosnowski Andrzej. – Wiersze. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2001.
 145. Sośnicki Dariusz. – Skandynawskie lato. – Wrocław: Biuro Literackie, 2005.
 146. Sośnicki Dariusz. – Symetria. – Legnica: Biuro Literackie Port Legnica, 2002.
 147. Srokowski Stanisław.- Liryki.- Wrocław.- Światowit, 2009.
 148. Styczeń Janusz. – Melancholia symboli. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2003.
 149. Styczeń Janusz. – Ten najżarliwszy seans spirytystyczny. – Wrocław: Ossolineum, 1975.
 150. Styczeń Janusz. -Wieczna noc miłosna. – Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999.
 151. Suska Dariusz. – Cała w piachu. – Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2004.
 152. Syska Maria Ewa.- Alejkami wierszy.- Wrocław. Wydaw. Akademii Ekonomicznej, 2003.
 153. Syska Maria Ewa.- Bajka o pięknej czarownicy i zaklętej księżniczce.- Wrocław:”Eurosystem”, 2008.
 154. Syska Maria Ewa.- Dove vai.- Wrocław: Eurosystem, 2009.
 155. Telejko Janusz Dariusz.- Ja wiem, w Kogo ja wierzę…- Wrocław: Wektory, 2011.
 156. Telejko Janusz Dariusz. – Kantata brzeska. – Wrocław-Brzeg : Międzynarodowy Festiwal Muzyczny, 1994.
 157. Telejko Janusz Dariusz. – Metamorfozy. – Wrocław: Katolickie Radio Rodzina, 2003.
 158. Tulejko Janusz Dariusz. – Cień Anioła. – Wrocław. Katolickie Radio Rodzina, 2009.
 159. Turkiewicz Ryszard.- Jaskinia Werteba.- Warszawa: Tikkum, 2012.
 160. Turkiewicz Ryszard. – Kotlina. – Warszawa: Tikkum, 2004.
 161. Turkiewicz Ryszard. – On i my. – Warszawa Tikkum, 1992.
 162. Turkiewicz Ryszard. – Przygody trawy. – Warszawa. Tikkun, 2009.
 163. W stronę światła.- Wrocław.- Katolicki Klub Literacki „Źródło”, 2014.
 164. W prawdzie i miłości: antologia poezji. – Wrocław. Franciszkańskie Wyd. Św. Antoniego, 2013.
 165. Waligórski Andrzej. – Błędny rycerz. – Warszawa: Książka i Wiedza, 2000.
 166. Waligórski Andrzej. – Cysorz. – Wrocław: Kalambur, 1989.
 167. Waligórski Andrzej. – Wierszyki. – Kraków: Multimex, 1993.
 168. Witkowski Przemysław.- Preparaty.- Wrocław: Biuro Literackie, 2010.
 169. Wciąż w drodze: Almanach.- Wrocław: Wyd. Eurosystem, 2009.
 170. Wolny Agnieszka. – Lonty. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2001.
 171. Wolny-Hamkało Agnieszka. – Ani mi się śni. – Wrocław: Biuro Literackie, 2005.
 172. Wolny-Hamkało Agnieszka. – Gospel. – Wrocław: Biuro Literackie, 2004.
 173. Woźniczka Jarosław. – W płynie. – Wrocław: Klub Muzyki i Literatury, 2002.
 174. Woźny Grzegorz. – Każda godzina zdatna do picia. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 1999.
 175. Wrocław liryczny. – Wrocław: Wirydarz, 1997.
 176. Wrocław w poezji. – Wybór Marek Graszewicz. Wrocław: Wydawnictwo Wratislavia, 1994.
 177. Wrocław w poezji. – Wrocław: Towarzystwo Miłośników Wrocławia, 1994.
 178. Wyjście za miasto.- Wrocław: Kalambur, 1994.
 179. Zawada Andrzej. – Murzynek. – Wrocław: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, 2001.
 180. Zawada Filip. – System jedynkowy. – Wrocław: Okis, 1997.
 181. Zawadzka Anna. – Jak daleko.- Wrocław: Kwiatpress, 2009.
 182. Zawadzka Anna. – Kwitnąca zima.- Wrocław: Kwiatpress, 2011.
 183. Zawadzka Anna. – Połów światła.-  Wrocław:  Kwiatpress,, 2006.
 184. Zawadzka Anna. – Zanim światło przesłoni cień.- Wrocław: Kwiatpress, 2007.
 185. Zawadzki Sylwester. – Ballada o niczym. – Wrocław: Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury, 1995.
 186. Zawadzki Sylwester. – Jak mniemam? – Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskie, 2000.
 187. Z Poezją w Przestworza. – Wrocław: Szkoła Podstawowa Nr 118, 2003.