Dla osób niewychodzących z domu mamy usługę „książka do domu”.
Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Wrocławia, które wypełniły kartę zobowiązania. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w bibliotece znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory Miejska Biblioteka Publiczna na zasadach określonych Regulaminem MBP.

Uwaga: Realizacja projektu wstrzymana z powodu epidemii.