Osobom niewychodzącym z domu polecamy biblioteczną usługę „Książka do domu”!

Zasady usługi

  • Z usługi „Książka do domu” mogą korzystać osoby starsze, chore lub niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Wrocławia, które posiadają konto Czytelnika w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu.
  • Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w bibliotece znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
  • Dostarczaniem zbiorów do domu zajmują się bibliotekarze i wolontariusze.
  • Czytelnicy korzystający z usługi „Książka do domu” wypożyczają zbiory Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu na zasadach określonych Regulaminem MBP.

Zachęcamy do skorzystania!