Zapraszamy do korzystania z komputerów z dostępem do Internetu w filiach:

Informacja o zasadach jest dostępna w Regulaminie MBP w § 4 Korzystanie z komputerów.

W filiach Pomiń listę filii 12, 58 są dostępne komputery z klawiaturą ze znakami ukraińskimi.