Kompetentni – cykl szkoleń  adresowany do pracowników merytorycznych MBP.

Celem szkoleń było uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji,  uatrakcyjnienie oferty i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb czytelników. Planowanym efektem cyklu było też opracowanie przez zespół pracowników wniosków do strategii MBP i ankiety ewaluacyjnej.

Wykłady:

 • Promocja działalności biblioteki na WWW oraz w mediach społecznościowych, m.in. strategia, narzędzia, zasady
 • Nowe trendy w bibliotekarstwie światowym i krajowym.
 • Profesjonalna obsługa czytelnika w bibliotece. Komunikacja z trudnym klientem asertywność

Warsztaty:

 • Profesjonalny trening głosu – warsztaty z emisji głosu
 • Jak fotografować? – warsztaty fotograficzne (2 warsztaty)
 • Pozyskiwanie środków na projekty kulturalne, pisanie projektów kulturalnych
 • Obróbka zdjęć – warsztaty fotograficzne (2 warsztaty)
 • Instagram – poziom podstawowy (zakładanie i prowadzenia konta na Instagramie)
 • Obsługa czytelnika, komunikacja interpersonalna, przykłady z pracy codziennej
 • Podstawy projektowania grafiki (2 warsztaty)
 • Biblioteka na Facebooku – poziom zaawansowany

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego