Innowacja w bibliotece. Wypożyczamy kursy programowania

Chcesz uczyć się programowania? Od teraz masz możliwość wypożyczenia w Centrum Innowacji Przejście bezpłatnego dostępu do kursów online: Python level 1, SQL level 1, SQL level 2 oraz C++ level 1.


Aby otrzymać dostęp do jednego z kursów:

  1. załóż swoje konto na platformie Ligi Niezwykłych Umysłów, LNU
  2. po założeniu konta, w celu wypożyczenia licencji prześlij na adres przejscie@biblioteka.wroc.pl swój numer identyfikacyjny (LEM ID), który znajdziesz w ustawieniach profilu swojego konta
  3. jeżeli licencja na wybrany przez Ciebie kurs nie jest aktualnie wypożyczona, bibliotekarz przydzieli Ci dostęp pozwalający na bezpłatne korzystanie z wybranego kursu
  4. po upływie terminu wypożyczenia licencji można ponownie zgłosić się o jej przydzielenie

Dostępne licencje:

Python Level 1 / dostęp na 21 dni

Rozdziałów: 7
Lekcji: 169
Zakres zagadnień: zmienne, łańcuchy znaków i ich metody, typy danych, operatory arytmetyczne, funkcje, instrukcje warunkowe, operatory logiczne, pętle, sekwencje danych: łańcuchy, krotki, listy i operacje na sekwencjach, zbiory, słowniki, obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.

SQL Level 1 / dostęp na 21 dni

Rozdziałów: 5
Lekcji: 116
Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz danych, pobierani danych, sortowanie, warunki – operatory porównania i operatory logiczne, grupowanie, operatory arytmetyczne, wprowadzanie danych, modyfikowanie danych, usuwanie danych, tworzenie tabel, modyfikowanie tabel, usuwanie tabel, podstawy łączenia tabel.

SQL Level 2 / dostęp na 28 dni

Rozdziałów: 5
Lekcji: 128
Zakres zagadnień: funkcje związane z łańcuchami znaków; funkcje związane z wartościami liczbowymi i operacjami arytmetycznymi; łączenie tabel: JOIN, LEFT JOIN, UNION; indeksowanie tabel; dodatkowe funkcje i operatory: CASE, IS NULL, IFNULL, COALESCE, NULLIF

C++ Level 1 / dostęp na 28 dni

Rozdziałów: 8
Lekcji: 150
Zakres zagadnień: zmienne, stałe, typy danych, operatory arytmetyczne, funkcje, instrukcje warunkowe, operatory logiczne, pętle, tablice, łańcuchy znaków, operacje bitowe, API.

Adres:
Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE
Plac Teatralny 5
50-051 Wrocław
tel.: 71 347 12 71