Zapraszamy na finisaż projektu Kultura bez barier w Filii nr 23.

Plan finisażu:

  • 11:00 – Podsumowanie Projektu i prezentacja wystawy Karnawał w dawnym Wrocławiu
  • 11:30 – Koncert Zespołu Bajkonutki Cudne Wieści – Przedszkolne Opowieści pod dyrygenturą Małgorzaty Kosowskiej
  • 12:00 – Mobilna gra miejska Tajemnica biblioteki

Wstęp wolny

Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością ruchową. Na wydarzeniu będzie dostępny tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Dojazd:

  • tramwajami nr: 3, 10, 20, 33 (przystanek Park Zachodni)
  • autobusami nr: 119, 122, 128, 129, 136, 319 (przystanek na Ostatnim Groszu), 126 (przystanek Park Zachodni)

Program Kultura bez barier

Projekt „Jak się żyło w dawnym Wrocławiu…” realizowany jest w ramach programu „Kultura bez barier” realizowanego z programu Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Osi priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.

trzy logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Data wydarzenia: 03.06.2023

Godzina: 11:00

Adres:
Filia nr 23
bulwar Ikara 29-31
54-130 Wrocław
tel.: 71 354 72 64