Instytut Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi rekrutację na kierunkach: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, publikowanie cyfrowe i sieciowe, zarządzanie informacją. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat rekrutacji na stronie Instytutu.


Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Studia licencjackie i magisterskie (tryb stacjonarny).

  • Nowe technologie przetwarzania i upowszechniania informacji.
  • Funkcjonowanie bibliotek.
  • Wiedza o książce i kulturze.

Perspektywy: praca w ośrodkach informacji i kultury, bibliotekach publicznych, szkolnych, akademickich, mediatekach, księgarniach oraz wydawnictwach.


Publikowanie cyfrowe i sieciowe

Studia licencjackie i magisterskie (tryb stacjonarny).
Studia licencjackie (tryb zaoczny)
.

  • Nowe technologie w tworzeniu publikacji tradycyjnych i cyfrowych.
  • Marketing i promocja na rynku publikacji, selfpublishing.
  • Funkcjonowanie mediów cyfrowych i społecznościowych.

Perspektywy: praca w wydawnictwach tradycyjnych i cyfrowych, portalach i księgarniach internetowych, agencjach reklamowych, brandingowych i mediach społecznościowych.


Zarządzanie informacją

Studia magisterskie (tryb stacjonarny i zaoczny).

  • Statystyczne, etyczne i prawne aspekty zarządzania informacją.
  • Wizualizacja, semiotyka i ewaluacja informacji, narzędzia BI.
  • Zasoby instytucji GLAM, cyberkultura i netart.

Perspektywy: Zarządzanie informacją to nowy kierunek o uniwersalnych charakterze wyposażający absolwenta w unikatowe umiejętności pracy z informacją. Zdobyte kompetencje są przydatne w każdej firmie, instytucji oraz organizacji zainteresowanej gromadzeniem, wykorzystywaniem, analizą informacji i danych będących paliwem XXI wieku.