Miejska Biblioteka Publiczna przed kolejnym wyzwaniem!

Rozpoczynamy nowe działania w ramach inicjatywy „Biblioteka przyjazna osobom w spektrum autyzmu”.

W pracę bibliotekarzy wpisana jest umiejętność pracy z czytelnikami o różnych potrzebach. Chcemy, aby każda mieszkanka i każdy mieszkaniec Wrocławia mogli w pełni korzystać z bogatej oferty, jaką dysponują biblioteki: ich zasobów i przestrzeni.

Dlatego ruszamy z nowym projektem „Biblioteka przyjazna osobom w spektrum autyzmu”.

W jego ramach planujemy działania, które ułatwią korzystanie z placówek bibliotecznych osobom w spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera. A zatem, już niedługo w wybranych wrocławskich filiach znajdą się specjalnie przygotowane materiały i grafiki, m. in. plany przestrzenne i instrukcje, które pozwolą na łatwiejszą orientację w bibliotece i jej zbiorach. W każdy poniedziałek przygaszone światła i ściszone rozmowy będą indywidualnym zaproszeniem dla osób, które dobrze się czują się w takiej właśnie atmosferze.

Ta wyjątkowa oferta będzie realizowana w 12 wybranych wrocławskich bibliotekach:

Ponadto przypominamy, że Filia nr 29 przy ul. Reja 1 zaprasza na cykliczne comiesięczne spotkania adresowane do rodziców i nauczycieli „Zespół Aspergera i autyzm w najbliższym otoczeniu: co, gdzie, jak”. Grupa zainteresowanych tematyką osób zbiera się w przedostatnie piątki miesiąca o godzinie 17.30. Wcześniej istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji. Opiekę merytoryczną sprawuje Pani Joanna Śmieja, psycholożka i terapeutka.

Więcej informacji można uzyskać, pisząc na adres: mbp29@biblioteka.wroc.pl

Czekamy na Was!