Filia nr 58, MEDIATEKA, Plac Teatralny 5

Uwaga!

Konkursy Broker Informacji

Celem projektu jest zwiększenie umiejętność wyszukiwania informacji, świadomości młodych odbiorców cyfrowych mediów i platform internetowych na temat szkodliwości nieprawdziwych informacji oraz zagrożeń płynących z bezkrytycznego użytkowania mediów.

Użytkownikom współczesnych mediów brakuje umiejętności oceny komunikatów, dlatego uczestnicy konkursów muszą wykazać się wiedzą i umiejętnościami wyszukiwania informacji za pomocą wyszukiwarek internetowych i ich weryfikacji pod względem wiarygodności, a także posługiwaniem się różnymi katalogami bibliotecznymi.

Konkursy realizowane są w dwóch etapach. Etap szkolny odbywa się w poszczególnych szkołach, pod okiem szkolnych koordynatorów. Najlepsze drużyny biorą udział w etapie międzyszkolnym, który odbywa się w Mediatece.

Zadaniem uczniów jest wyszukanie w wyznaczonym czasie informacji i udzielenie poprawnej odpowiedzi na zestaw pytań przygotowanych przez pracowników MBP we Wrocławiu. Punktacji podlegają udzielenie prawidłowej i pełnej odpowiedzi wraz z podaniem źródła oraz wykonanie zadań w wyznaczonym czasie. O zwycięstwie decyduje czas i największa liczba punktów.

Konkursy organizowane są pod patronatem Instytutu Nauk o Informacji i Mediach Uniwersytetu Wrocławskiego.

Konkurs Szkolny Broker Informacji:

  • Uczestnicy – uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • Organizatorzy: etap szkolny – Biblioteka Zespołu Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocław (pomysłodawca projektu – Bożena Hołownia) i Mediateka, filia 58 MBP – etap międzyszkolny
  • Finał konkursu – Mediateka
  • Koordynacja: Aleksandra Fotek i Michał Wawrzyniak
Logo konkursu Szkolny Broker Informacji

Konkurs Broker Informacji Junior:

  • Uczestnicy – uczniowie szóstych klas szkół podstawowych
  • Organizator – etap szkolny i międzyszkolny – Mediateka, filia 58 MBP
  • Finał konkursu – Mediateka
  • Koordynacja: Hanna Główka i Magdalena Piotrowska
Logo konkursu Broker Informacji Junior

Koordynator projektu: Wanda Michalak – wmichalak@biblioteka.wroc.pl,
tel.: 71 347 12 68, 71 347 12 82