Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, ul. Świdnicka 19

Zespół

Fotograficzny portret eleganckiej kobiety

Aneta Siwka
Kierownik Centrum Innowacji PRZEJŚCIE
asiwka@biblioteka.wroc.pl
tel.: 717986499

Magdalena Dymańska – bibliotekarz, edukator cyfrowy
Facebook
mdymanska@biblioteka.wroc.pl

Paweł Bukowski – bibliotekarz, edukator cyfrowy
Facebook, Instagram
pbukowski@biblioteka.wroc.pl

Daniel Fernandes da Fonseca – bibliotekarz, edukator cyfrowy
Instagram, druk 3D
dfonseca@biblioteka.wroc.pl