Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, Plac Teatralny 5

RODO - zasady przechowywania danych osobowych

Szanowni Państwo,
pragniemy zapewnić, że traktujemy Państwa dane ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Filia nr 13 – Centrum Innowacji Przejście, Plac Teatralny 5, 50-051 Wrocław.
  2. Dane kontaktowe Administratora: Centrum Innowacji Przejście filia nr 13 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, e-mail: przejscie@biblioteka.wroc.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia kursów z zakresu programowania szkoleń i warsztatów edukacyjnych przez CI Przejście oraz związanych z tym czynności administracyjnych i księgowych.
  4. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania.
  5. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane są przetwarzane w celu przedstawienia nowej oferty szkoleniowej/edukacyjnej.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.
  7. Jako Administrator Państwa danych, zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, możecie je również poprawiać, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.