Filia nr 13, Centrum Innowacji PRZEJŚCIE, Plac Teatralny 5

Centrum Innowacji Przejście – nowoczesna biblioteka

Wyznaczanie trendów

Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu od lat wyznacza nowe standardy rozwoju bibliotek jako miejsc spotkań nie tylko z książką, lecz również z kulturą multimedialną i nowymi technologiami. Centrum Innowacji PRZEJŚCIE (filia nr 13 MBP) stanowi odpowiedź na wyzwania, które przynosi szybki rozwój technologii.

Nasza biblioteka jest wyposażona w gogle do Wirtualnej Rzeczywistości oraz szeroki wachlarz aplikacji VR. Posiadamy gamingowe laptopy i tablety, które wykorzystujemy do odtwarzania obrazów z Rozszerzoną Rzeczywistością. Zainteresowani/-ne drukiem przestrzennym mogą u nas nadać swoim projektom fizyczną formę dzięki naszej drukarce 3D. Jeśli ktoś chce przekonać się, ile kosztuje energia elektryczna, może spróbować sił na naszych enegorowerach, ładując swoje urządzenie mobilne pracą własnych mięśni.

Fachowy księgozbiór

W naszym wciąż aktualizowanym księgozbiorze odnajdziecie:

 • Literaturę IT w wersjach polsko- i anglojęzycznej, w tym:
  podręczniki programowania w różnych językach, także dla dzieci;
  książki poświęcone robotyce, bezpieczeństwu w sieci, mediom społecznościowym, grafice komputerowej, gamingowi, Big Data, uczeniu maszynowemu czy zarządzaniu projektami informatycznymi;
  eseistykę poruszającą zagadnienia nowych technologii oraz ich wpływu na życie społeczne i psychikę jednostki.
 • Książki o designie, sztuce współczesnej i jej kontekstach, architekturze, typografii, projektowaniu graficznym.
 • Czytniki e-booków firmy InkBOOK.
 • Szeroki wybór aplikacji VR do użytkowania na miejscu.

Edukacja

Oferta edukacyjna Centrum Innowacji Przejście obejmuje:

 • Kursy programowania dla dorosłych (prowadzone cyklicznie przez edukatorów m.in. z Ligi Niezwykłych Umysłów i firmy Viessmann R&D Center Wrocław, CodersCrew).
 • Prelekcje dotyczące nowych technologii, bezpieczeństwa w Internecie, konferencje IT
 • Zajęcia dla dzieci dotyczące projektowania graficznego, Rozszerzonej i Wirtualnej Rzeczywistości, modelowania 3D, podstaw kodowania, publikacji książkowych w formie cyfrowej i tradycyjnej.
 • Współpracę z wolontariuszami IT, którzy pomagają osobom narażonym na e-wykluczenie w nabywaniu kompetencji.
 • Zajęcia i oprowadzania dla bibliotekarzy, pracowników instytucji kultury, nauczycieli.
 • Prowadzenie praktyk dla studentów bibliotekoznawstwa, filologii polskiej lub innych kierunków humanistycznych.

Misja

Głównymi celami naszej działalności są:

 • Pośredniczenie w nabywaniu kompetencji cyfrowych przez osoby chcące rozwijać się zawodowo
 • Przeciwdziałanie e-wykluczeniu m.in. poprzez edukację cyfrową osób starszych i grup wykluczonych
 • Edukacja młodzieży w sferze nowych technologii – uświadamianie zagrożeń i pożytków korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych, pokazywanie młodym osobom możliwości uczenia się i samodoskonalenia za pomocą narzędzi, które często kojarzą się wyłącznie z rozrywką.
 • Popularyzacja wiedzy o rozwiązania pro-ekologiczne i zachęcanie do ich stosowania.
 • Współpraca z lokalną społecznością i odpowiadanie na jej potrzeby. Tworzenie przestrzeni dla oddolnych inicjatyw, wymiany doświadczeń i twórczych poszukiwań.

Historia

Centrum Innowacji Przejście zostało otwarte 7 grudnia 2017 roku. Pierwotnie zlokalizowane było w przebudowanym Przejściu Świdnickim, ruchliwym trakcie komunikacyjnym w samym centrum miasta, kojarzącym się wrocławianom z happeningami Pomarańczowej Alternatywy.

W 2020 roku, decyzją Rady Miejskiej, Centrum Innowacji Przejście zostało przeniesione na poziom -1 budynku przy placu Teatralnym 5. Historia tego miejsca sięga połowy XVI w. – tu znajdowała się słodownia „Siehdichfur” („Strzeż się”), a pod koniec XIX w. palarnia kawy i kawiarnia Otto Stiebler’a.

W nowym wnętrzu zachowany został pierwotny, nowoczesny design oparty na sześciokącie, który uważany jest za jeden z najdoskonalszych kształtów w przyrodzie. Ważnym akcentem jest tu logotyp Centrum Innowacji z chrobotka reniferowego, który nawiązuje do zielonych ścian będących ważnym elementem aranżacji poprzedniej przestrzeni.