CyberMistrz – rozwój kompetencji cyfrowych pracowników GOK-ów.

Jesienią rozpoczną się organizowane przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży, podczas których młodzi wrocławianie będą mogli rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Nauczyć się, jak bezpiecznie korzystać z Internetu, a także programować czy projektować. Już teraz można rezerwować miejsca!

CyberMistrz to projekt realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego od 2020 do 2021 roku. Jego celem jest poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności pracowników wrocławskich instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Postaw Twórczych – w zakresie animowania aktywności cyfrowej oraz podwyższania kompetencji cyfrowych, a także wzrost aktywności cyfrowej wśród młodych wrocławian – dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat – w ramach szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe.

Wsparcie pracowników kultury

Wsparcie pracowników wrocławskich instytucji kultury przebiegać będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap podzielony jest na szkolenia indywidualne i wsparcie trenerskie podczas zajęć praktycznych. Drugi etap to tzw. mentoring – doradztwo zorientowane na odkrywanie i rozwijanie potencjału każdego z pracowników. Szkolenia pracowników obejmują zagadnienia z pięciu obszarów kompetencji cyfrowych:

 • INFORMACJA, kompetencje: 1.1 Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji 1.2 Ocena informacji 1.3 Przechowywanie i wyszukiwanie informacji;
 • KOMUNIKACJA, kompetencje: 2.1 Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji 2.2 Dzielenie się informacjami i zasobami 2.4 Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych 2.5 Netykieta 2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową;
 • TWORZENIE TREŚCI, kompetencje: 3.1 Tworzenie treści 3.2 Integracja i przetwarzanie treści 3.3 Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji 3.4 Programowanie;
 • BEZPIECZEŃSTWO, kompetencje: 4.1 Narzędzia służące ochronie 4.2 Ochrona danych osobowych;
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW, kompetencje: 5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 5.2 Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów 5.3 Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii 5.4 Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.

Szkolenia dla wrocławian

Równie istotną część projektu stanowią bezpłatne szkolenia dla dzieci i młodzieży z Wrocławia. Podczas przygotowanych dla nich specjalnie zajęć będą one mogły podnosić swoje kompetencje cyfrowe w ramach następujących kursów:

 • edukacja online;
 • korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie;
 • kompetencje medialne;
 • bezpieczne zachowania w sieci;
 • dostępność zasobów cyfrowych online – problematyka dostępności serwisów, portali, publikacji;
 • projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych;
 • projektowanie i realizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych;
 • programowania dla dzieci i młodzieży: programowanie w różnych językach, uwzględniające różne poziomy zaawansowania.

Każde ze szkoleń realizowane będzie w niewielkiej grupie albo online – w zależności od stanu zagrożenia epidemicznego. Uczestniczyć w nich będą mogli natomiast uczniowie wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jedynym kryterium jest wiek: w momencie przystąpienia do projektu muszą mieć skończone 10, ale nieukończone 18 lat.

Rekrutacja dla dzieci i młodzieży

Rekrutacja dla dzieci i młodzieży rusza jesienią, natomiast już teraz otwarta jest rejestracja miejsc na wybrane szkolenia. Co istotne, syna lub córkę zapisać można na dowolną ilość zajęć, przy czym należy pamiętać, że każde ze szkoleń trwać będzie średnio 30 godzin. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkie informacje na temat projektu CyberMistrz znajdują się na stronie www.cybermistrz.pl oraz na jego profilu na Facebooku. Można je również uzyskać we wrocławskim biurze Fundacji Inicjowania Rozwoju Społecznego przy ulicy Ruskiej 61/34 i pod numerem telefonu 71 724 22 98.

Zapisy i rezerwacja miejsc

Organizatorem szkoleń jest Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”. Działanie nr 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


ZAPRASZAMY: młodzież od 10 do 18 lat
GDZIE: online i na żywo
KIEDY: 2020 – 2021
UDZIAŁ: bezpłatny

ORGANIZATORZY:  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
FINANSOWANIE: Unia Europejska
KONTAKT:  71 724 22 98www.cybermistrz.pl