Krąg jest pierwotną formą spotkania zakładającą równość wszystkich w nim zasiadających. Kobiety zawsze praktykowały różne formy bycia ze sobą, jednak praktyka kręgu pozwala kobietom na nowo zaufać sobie, odbudować bliskość i stworzyć relacje na innych zasadach niż rywalizacja. W kręgu mieści się wiele. I to poczucie, że możemy się różnić doświadczeniem, wiekiem, historią, poglądami, a jednak pozostawać w szacunku, życzliwości, obecności pozwala otworzyć się na inne kobiety i uzdrowić zranienia, jakich doświadczałyśmy w swoim życiu.

Tematem przewodnim spotkania będą nasze relacje. To, czym dla Ciebie jest bycie w relacji, jakie niesie ona doświadczenia, jakie ograniczenia i trudności. Jak odnajdujesz się w definicjach różnych relacji wyniesionych z domu rodzinnego, pojawiających się w przekazach medialnych, filach, literaturze.

Obowiązują zapisy mailowo: mbp18@biblioteka.wroc.pl lub telefonicznie: 71 364 69 62. Liczba miejsc ograniczona. Warsztaty bezpłatne

Data wydarzenia: 09.12.2022

Godzina: 17:00

Adres:
Filia nr 18
ul. Grabiszyńska 236a
53-235 Wrocław
tel.: 71 364 69 62