KSIĄŻKI

Abakanowicz Magdalena, Bojarska-Waszczuk Magdalena, Gac Henryk, „Magdalena Abakanowicz”, tłum. Marta Markocka-Pepol, BWA, Olsztyn 2017.

Kowalewska Marta, „Abakanowicz. Metamorfizm”, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, Łódź 2018.

„Magdalena Abakanowicz”, red. Wojciech Krukowski i inni, Centrum Sztuki Współczesnej, Zamek Ujazdowski, Warszawa 1995.

„Magdalena Abakanowicz”, tłum. Faber Marta, Filipowski Robert, Spólny Jacek, Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2022.

Sopyło Małgorzata, „Prekursorzy. Dwadzieścia wizji lepszego świata”, Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 2022.

KSIĄŻKI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Jacob Mary J., „Magdalena Abakanowicz. Writings and Conversations”, Wydawnictwo Thames & Hudson, Londyn 2022.

BROSZURY

Abakanowicz Magdalena, Baumgart Anna, Brzoska Sławomir „Wobec apokalipsy – pocałunek śmierci”, red. Agata Smalcerz, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała 1999.

„Magdalena Abakanowicz. Tkanina, rzeźba, rysunek”, Desa Unicum, Warszawa 2018.

„Magdalena Abakanowicz”, red. Maria Morzuch, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 1991.

ARTYKUŁY

Benedyktowicz Zbigniew, „Dlaczego Magdalena Abakanowicz?”, [w:] “Konteksty” 3–4/2006.

Hübner Karolina „Lekcje z anatomii, czyli Nierozpoznani Magdaleny Abakanowicz”, [w:] “Konteksty” 3–4/2006.

ARTYKUŁ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Dąbrowska Dorota, „A multimodal perspective on metaphors and metonymies in art: A case study of the artwork Agora by Magdalena Abakanowicz”, [w:] „Crossroads. A Journal of English Studies”, 4–12.

FILM

Mucha Kazimierz, „Abakany”, Wytwórnia Filmów Oświatowych, 1970.