Czytelniku! Czytelniczko!

Od 24 listopada w naszych filiach działa nowy system biblioteczny ALMA.  

Sprawdź, jakich zmian możesz się spodziewać.

Konto czytelnika

Karta biblioteczna

Wypożyczenia – zwiększamy limit!

 • Możesz wypożyczyć łącznie aż 20 egzemplarzy (książki, filmy, gry i tak dalej) w całej sieci MBP. Limit dla jednej filii to 10 książek i 5 mediów, w tym 2 gry. 
 • Wydłużamy czas wypożyczeń mediów do 7 dni (możliwe przedłużenie o 7 dni). Więcej informacji w zaktualizowanym Regulaminie.

Zamawianie książek i innych mediów

 • Możesz zamówić aż 20 różnych egzemplarzy (książki, filmy, gry i tak dalej) we wszystkich filiach łącznie.
 • Po 24 listopada należy ustawić się w kolejce do wybranych tytułów, ponieważ listy kolejkowe nie przeszły do nowego systemu.
 • Do jednego tytułu ustawisz się w kolejce tylko w jednej filii.

Biblioteka z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławi  został wdrożony najnowocześniejszy system biblioteczny Alma wraz z wyszukiwarką Primo. Narzędzia te wykorzystują najlepsze biblioteki na świecie jak Uniwersytetu Harvarda lub Oksfordzki. Dzięki temu czytelnicy otrzymali szybki dostęp do informacji o zbiorach biblioteki i dostęp do połączonych katalogów Biblioteki Narodowej – bazy zawierającej ponad 25 mln jednostek zbiorów i codziennie powiększanej o kolejne nowości wydawnicze. Przełoży się to na zwiększenie jakości obsługi czytelników, obniżenie kosztów związanych z utrzymywaniem infrastruktury informatycznej oraz optymalizację czasu pracy bibliotekarzy.

Nowy katalog online jest dostępny na stronie biblioteki również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Wyszukiwarka Primo posiada wiele przydatnych funkcjonalności, spośród których warto zwrócić uwagę na:

 • szybkie i intuicyjne wyszukiwanie wszystkich typów publikacji,
 • wygodne sprawdzanie dostępności zbiorów w MBP im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu  i w bibliotekach zlokalizowanych na terenie całej Polski,
 • zawężanie wyników wyszukiwania poprzez wygodne filtry,
 • możliwość otrzymywania powiadomień e-mailowych z informacją o oczekiwaniu wcześniej zamówionej książki na odbiór w bibliotece,
 • możliwość otrzymywania powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych publikacji,
 • sprawdzanie statusu swoich zamówień,
 • ustawienie powiadomień o nowych publikacjach z określonego obszaru tematycznego dostępnych w bibliotece,
 • samodzielne prolongowanie wypożyczonych publikacji,
 • zapisywanie historii wypożyczeń,
 • tworzenie spersonalizowanych bibliografii,
 • tworzenie zestawień takich jak listy książek przeczytanych lub do przeczytania czy też tagowanie publikacji wedle indywidualnych potrzeb.

Alma w polskich bibliotekach

W Polsce system Alma użytkują już z powodzeniem: Biblioteka Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wojewódzkie Biblioteki Publiczne w Lublinie i w Kielcach. Dzięki wdrożeniu nowego systemu czytelnicy MBP mogą korzystać ze zbiorów tak samo jak użytkownicy najlepszych polskich bibliotek i zagranicznych bibliotek publicznych, naukowych, narodowych, specjalistycznych.

Trwa podłączanie do systemu kolejnych dużych bibliotek jak wojewódzkie biblioteki publiczne województw mazowieckiego, łódzkiego, lubuskiego i małopolskiego, biblioteki miejskie
w Łodzi i Gdyni, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego oraz dużej grupy mniejszych bibliotek publicznych z województw: lubelskiego, łódzkiego
i świętokrzyskiego. Wszystkie biblioteki podejmą pracę w jednym środowisku katalogowym, dzięki czemu ich czytelnicy otrzymają jak najszerszy dostęp do szybkiej i ujednoliconej informacji o zbiorach bibliotecznych zlokalizowanych na terenie całej Polski.

Wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu pokrywa Biblioteka Narodowa – operator Priorytetu 1. Kierunku Interwencji 1.2. Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”. Wdrożenie systemu Alma i katalogu online w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu  zostało zrealizowane przez Bibliotekę Narodową. 

Zachęcamy do odkrywania bogactwa piśmiennictwa polskiego dostępnego w wyszukiwarce Primo w połączonych katalogach Biblioteki Narodowej, w których znajdują się również zbiory MBP.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.

Trzy logotypy instytucji: logotyp Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obok napis Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, logotyp Biblioteki Narodowej