W dniu 22 grudnia 2021 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaakceptował listę rankingową bibliotek, w których zostanie wdrożony darmowy system Alma i wyszukiwarka Primo. Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu znajduje się na liście bibliotek, które przeszły pozytywną ocenę – na miejscu numer 6!

Nowoczesny system działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą MBP im. T. Różewicza we Wrocławiu kompleksowo dostarczać użytkownikom opracowaną według jednolitych zasad informację o zbiorach. MBP im. T. Różewicza we Wrocławiu po wdrożeniu systemu ALMA do końca 2025 roku nie będzie ponosić kosztów związanych z lokalną instalacją systemu i zakupem licencji. Biblioteka zyska dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania.

Trzy logotypy instytucji: logotyp Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obok napis Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, logotyp Biblioteki Narodowej