banerek na stronę 548 na 131

Masz wolny czas i chęć do pracy? Zostań wolontariuszem Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Zapoznaj się z „Regulaminem wolontariatu” i treścią „Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”.

 

Regulamin wolontariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu

1.    Wolontariat jest inicjatywą Miejskiej Biblioteki Publicznej skierowaną do wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 13 rok życia.

2.    Chęć podjęcia wolontariatu należy zgłosić kierownikowi filii Miejskiej Biblioteki Publicznej lub Koordynatorowi wolontariatu.

3.    Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawierane jest na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, osoby niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

4.    Przed podpisaniem Porozumienia kandydat na wolontariusza ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Wolontariatu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

5.    Pracę wolontariuszy organizują kierownicy filii Miejskiej Biblioteki Publicznej, a nadzoruje Koordynator wolontariatu.

6.    Wolontariusz pracuje ochotniczo i bez wynagrodzenia.

7.    Terenem działania wolontariatu są filie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

8.    Do zadań wolontariuszy należy:
1)    pomaganie dzieciom w odrabianiu lekcji,
2)    organizowanie dla dzieci zajęć w bibliotece,
3)    pomaganie dzieciom niepełnosprawnym podczas zajęć w bibliotece,
4)    przygotowywanie wystaw oraz materiałów do zajęć z dziećmi,
5)    prowadzenie kursów komputerowych dla seniorów,
6)    dostarczanie materiałów bibliotecznych do domu osobom chorym i niepełnosprawnym,
7)    pomaganie w przygotowywaniu i realizacji projektów kulturalnych i edukacyjnych,
8)    pomoc w innych pracach bibliotecznych.

9.    Wolontariuszowi przysługuje prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń wolontarystcznych i opinii o wykonywanej pracy.

10.    Po miesiącu nieusprawiedliwionej nieobecności Porozumienie z wolontariuszem zostaje rozwiązane ze skutkiem natychmiastowym.

11.    Porozumienie może być rozwiązane w trybie natychmiastowym po uprzedzeniu przez każdą ze stron.

                        

Dyrektor MBP we Wrocławiu Andrzej Ociepa

Wrocław, 10.05.2015 r.

Newsletter MBP

captcha 
Regulamin
Bądź na bieżąco: nowości na półkach MBP, organizowane imprezy, spotkania autorskie, warsztaty i konkursy.

DSC 3290

 

Regulamin MBP we Wrocławiu

    


 

WOLONTARIAT w MBP

Jak możesz pomóc?

Wolontariusze mogą uczestniczyć w różnych działaniach i projektach Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, np.:

  • pomagać dzieciom w odrabianiu lekcji,

  • organizować zajęcia w bibliotece,

  • przygotowywać wystawy oraz materiały do pracy z dziećmi,

  • prowadzić kursy komputerowe dla seniorów,

  • dostarczać książki do domu osobom chorym i niepełnosprawnym,

  • pomagać w pracach bibliotecznych.


Kto może zostać wolontariuszem?

Wszyscy zainteresowani, którzy ukończyli 13 rok życia i zgłosili  w wybranej bibliotece chęć współpracy.


Co należy zrobić, by zostać wolontariuszem w MBP?

Swoje działania rozpocznij od wypełnienia ankiety, która pomoże nam w przygotowaniu dla Ciebie optymalnej propozycji – co, gdzie, jak i kiedy możemy razem zrealizować. W ciągu tygodnia skontaktuje się z Tobą koordynator wolontariatu. Kolejny krok to ustalenie zadań i podpisanie „Porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych”. Osoby niepełnoletnie dodatkowo zobowiązane są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych.


Koordynator wolontariatu:

Beata Żuchowska-Guszkowska

e-mail: bzuchowska@biblioteka.wroc.pl

tel. 71 347 12 67

 

Początek strony