Wrocław, 27.03.2018 r.


MBP/DA/221-24/18

 

OGŁOSZENIE

 

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartość 30.000 euro na przebudowę i remont pomieszczeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Chopina 9A, ogłoszonego w dniu 14.03.2018 r. na stronie internetowej www.biblioteka.wroc.pl, najkorzystniejszą ofertę przedstawił i został wybrany następujący Wykonawca:

Firma ZUTB Andżelika Bulak
ul. Chorzowska 7/2,
52-023 Wrocław

Jarosław Pajączkowski

Zastępca dyrektora MBP

 

 


 

Wrocław, dnia 14.03.2018 r.

Oferta cenowa dla zamówienia publicznego
o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przebudowę i remont pomieszczeń dla Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Chopina 9A.

Ogólny zakres prac:

1.Wyburzenie dwóch ścian działowych w pomieszczeniach.

2. Zdemontowanie sufitów podwieszanych i sufitów z płyt G-K oraz oświetlenia.

3. Demontaż zbędnych instalacji z PCW i miedzianych.

4. Uzupełnienie ubytków parkietu oraz jego cyklinowanie i lakierownie.

5. Montaż oświetlenia dostarczonego przez zamawiającego.

6. Dwukrotne malowanie ścian farbą emulsyjna o I klasie ścieralności.  

7. Dwukrotne malowanie sufitów.  

Planowany kolor farby – biały, ostateczny kolor zostanie wybrany po spotkaniu zamawiającego z wybranym wykonawcą.

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w przedmiarze robót (załącznik nr 1).

Termin wykonania zamówienia: 21 dni od podpisania umowy.

Termin rozpoczącia prac – marzec / kwiecień 2018.

Termin płatności: 14 dni.

Okres gwarancji: 24 miesiące.

Wykonawca może obejrzeć pomieszczenia po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu wykonywanych robót .

Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

 

Załączniki:

przedmiar – załącznik nr 1

formularz cenowy – załącznik nr 2

projekt umowy – załącznik nr 3

 

O wyborze oferty decydować będzie kryterium najniższej ceny.                                                

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 22.03.2018.

 

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres: Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu ul. Sztabowa 98, 53-310 Wrocław

– za pośrednictwem faksu (71) 364-69-68 wew. 640 lub                                                

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

                                                                           

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie podpisania umowy.

 

 

{attachments}

                                                        

Początek strony