oznaczenie sprawy ZPBD-2/17      

Zbiorcze zestawienie ofert na

DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO FILII MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WE WROCŁAWIU

Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę 144 000,00 zł.

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

Termin wykonania*

Okres gwarancji*

Warunki płatności*

1

ALLTECH Sp. J. Zdzisław Pająk, Artur Pająk

ul. Spółdzielcza 33,

09-407 Płock

110 673,00 Netto

136 127,79 Brutto

10 dni

60 miesięcy

Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

2

Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

ul. Wolność 8/4

26-600 Radom

102 675,00 Netto

126 290,25 Brutto

10 dni

60 miesięcy

Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

3

F.H.U. „Horyzont” Krzysztof Lech

ul. 11 Listopada 21

38-300 Gorlice

95 550,00 Netto

117 526,50 Brutto

20 dni

36 miesięcy

Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

4

IT Business Group sp. z o. o.

ul. Rydlowka 42c/5

30-363 Kraków

95 103,65 Netto

116 977,50 Brutto

14 dni

36 miesięcy

Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

5

Spinel Sp. z o.o.

Ul. Podwale 75

50-449 Wrocław

118 142,00 Netto

145 314,66 Brutto

10 dni

60 miesięcy

Przelew 14 dni od daty otrzymania faktury

                                                                                                                                                         Jarosław Pajączkowski

                                                                                                                                                         Zastępca Dyrektora MBP

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

 

Początek strony