Wrocław, 16.01.2017 r.

 

MBP/DA/340/10/17

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 92 ust. l pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 wraz z późniejszymi zmianami) informujemy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia do nowopowstającej filii Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105, 50-085 Wrocław (ZPBDD-1/17), przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, który został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 631-2017 - wybrano następującą ofertę:

Alnag Barbara Wróbel

ul. Księcia Józefa 54 a, 30-206 Kraków

(Oferent otrzymał najwyższą ilość punktów z oceny ofert -100 pkt. % (cena 60 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

 

Ponadto w przetargu udział wzięły przedsiębiorstwa:

 

Office PLUS SP. Z O.O.

ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa

otrzymał 87,78 pkt. %

(cena 47,78 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

FHU ANEX WIESŁAW STANUSZEK

ul. Braci Żmudów 35B, 33-100 Tarnów

otrzymał 86,04 pkt. %

(cena 56,04 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 0 pkt. %)

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM BUDOWNICTWA SP. Z O.O.

ul. Grójecka 128 pawilon 51 02-383 Warszawa

otrzymał 90,66 pkt. %

(cena 50,66 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

LBM SP. Z O.O.

ul. Machoniowa 32, 85-390 Bydgoszcz

otrzymał 93,99 pkt. %

(cena 59,99 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 4 pkt. %)

IMPEX TRADE SP. Z O. O.

ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice

otrzymał 88,66 pkt. %

(cena 48,66 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

Lucjan Sp. z o.o. ul. Toruńska 39,

86-050 Sołec Kujawski

otrzymał 92,23 pkt. %

(cena 52,23 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

BENER MICHAŁ BENKA

ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk

otrzymał 88,10 pkt. %

(cena 48,10 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 10 pkt. %)

PROJEKTMEBEL sp. z o.o.

ul. Lotników 54 44-100 Gliwice

otrzymał 78,12 pkt. %

(cena 48,12 pkt. %, termin wykonania zamówienia 10 pkt. %, gwarancja – 20 pkt. %, szybkość reakcji serwisu – 0 pkt. %)

Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta po dniu 24.01.2017 r. (podstawa prawna: art. 94 ust.1 pkt 2wyżej wymienionej ustawy).

 Andrzej Ociepa

 

Dyrektor MBP

 

Tłumacz zawartość witryny

 

Aktualnie gościmy

Odwiedza nas 137 gości oraz 0 użytkowników.

Katalog komputerowy

Katalog komputerowy (Aleph) MBP jest dostępny codziennie od godziny 4.00 do 24.00. W godzinach 0.00-4.00 katalog jest nieczynny z powodu archiwizacji.
Początek strony