Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” nr 2290 Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu działała w latach: 1980–1981. W obecnym kształcie działa od 1989 r., tj. po reaktywowaniu NSZZ „Solidarność”. Zrzesza 32 osoby.

Cele działalności związkowej w środowisku pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu są uwarunkowane postanowieniami statutowymi NSZZ „Solidarność”:

  • wspieranie i ochrona działalności edukacyjno-kulturalnej związanej z rozwojem bibliotekarstwa publicznego,
  • koordynowanie i opiniowanie systemów płacowych,
  • nadzór nad przestrzeganiem prawa w oparciu o Kodeks Pracy,
  • integracja środowiska bibliotekarskiego.

Członkowie KZ NSZZ „Solidarność” są reprezentowani w strukturach branżowych, regionalnych i ogólnopolskich:

  • Regionalnej Sekcji Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekcji Krajowej Pracowników Bibliotek Publicznych NSZZ „Solidarność”,
  • Sekretariacie Kultury i Środków Przekazu.

20 stycznia 2016 r. odbyły się wybory Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy, którym została p. Bożena Dubas.

Kontakt:

  • Filia nr 18, ul. Grabiszyńska 236 a, tel. (71) 364 69 62, wewn. 862.

 


 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


6 czerwca 2014 r. wybraliśmy się na wycieczkę do Litomyśla i Hradec Kralowe (Czechy). W Litomyślu zwiedziliśmy zamek (zob. zdjęcie), a w Hradec Kralowe zostaliśmy oprowadzeni po bibliotece naukowej (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové).

Spotkania dla członków Stowarzyszenia i wszystkich chętnych w ramach cyklu „Wykładów o sztuce”

Zapraszamy w środę, 28.05.2014r. o godz. 9.00, na kolejny wykład z cyklu „Spotkania ze sztuką Wrocławia”. Wykład wraz z prezentacją poprowadzi Anna Siemieniec. Tematem spotkania będzie „Sztuka ikony w prawosławnych cerkwiach Wrocławia”. Zapraszamy bibliotekarzy i osoby zainteresowane do sali konferencyjnej siedziby MBP przy ul. Sztabowej 98.


Wydarzenia archiwalne:

14.05.2014 – wizyta bibliotekarzy MBP w Pałacu Królewskim  Muzeum Miejskim) w bibliotece MM oraz zwiedzanie wirtualne i wykład dyr. Macieja Łagiewskiego na temat pałacu i jego zbiorów.
22.03.2014– zwiedzanie Muzeum Współczesnego Wrocławia połączone z wykładem Marcina Ludwina o sztuce współczesnej.

 


W styczniu 2014 r. odbyły się dwa zebrania - Zarządu Koła SBP przy MBP we Wrocławiu i Zarządu Oddziału Wrocławskiego SBP. Celem zebrania Zarządu Koła było sporządzenie sprawozdania z działalności Koła w roku 2013 i opracowanie planu na rok 2014. Przewodnicząca Zarządu Oddziału omówiła działalność wszystkich kół w roku 2013 i przedstawiła ich propozycje na rok 2014. Tegoroczny Tydzień Bibliotek obchodzić będziemy pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Padła propozycja, aby Wrocławski Dzień Bibliotekarza świętować w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Dolnośląski Dzień Bibliotekarza ma być zorganizowany w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Oleśnicy.


Po powtórnych wyborach ustalił się wreszcie Zarząd Koła SBP przy naszej bibliotece. Koleżanka Róża Podgórska wybrana w styczniu na przewodniczącą Koła jest osobą cieszącą się tak dużą popularnością i zaufaniem, że została wybrana na przewodniczącą Oddziału SBP we Wrocławiu. Stąd drugie wybory, które odbyły się 20.03.2013 r. Oto nowy skład Zarządu Koła:

1.  Maryla Błażewska – przewodnicząca;

2.  Beata Baranowska – sekretarz;

3.  Ewa Kicol – skarbnik.

 

Cele i zadania Koła SBP przy MBP we Wrocławiu wynikają z zapisów statutowych organizacji – http://ebib.oss.wroc.pl/sbp.

Początek strony