Przyjdź na Żywą Bibliotekę poznaj i porozmawiaj z Żywymi Książkami. Są nimi ludzie, ale w tym wyjątkowym dniu można czytać z nich  jak z otwartej księgi. Podczas rozmowy twarzą w twarz możesz zadać im nawet najdziwniejsze i najbardziej intrygujące pytania.

Dostępnymi do rozmowy osobami będą między innymi: Muzułmanka, Były Bezdomny, Osoba Homoseksualna, Osoba transseksualna, Osoba na wózku, Feministka, Osoba niewidząca, Osoba niesłysząca, Osoba ciemnoskóra, Romka, Katolik, Rodzic Dziecka Niepełnosprawnego, Rosjanka, Trzeźwiejący Alkoholik, Uchodźczyni, Żydówka i inni.


 


Żywa Biblioteka działa tak, jak zwykła biblioteka. Czytelnik może przyjść, wybrać interesującą go książkę z katalogu, a następnie ją wypożyczyć. Jednak w tej bibliotece Książkami są prawdziwi ludzie, autentyczni reprezentanci mniejszości i grup społecznych, które nie są w społeczeństwie akceptowane, które stykają się z wykluczeniem i uprzedzeniami. Czytelnik, wypożyczając taką Żywą Książkę, wchodzi z nią w dialog. Dzięki takiej interakcji obie strony mają możliwość skonfrontowania swoich wyobrażeń na temat danej grupy z rzeczywistością, mogą przekonać się osobiście, jak jest naprawdę i w konsekwencji dowiedzieć się czegoś nowego, zmienić swoje postrzeganie i nastawienie.

Jest to wyjątkowa okazja  poznania osób, których się na co dzień nie spotyka. Taka rozmowa trwa 30 minut. Czytelnik może zadać Żywej Książce pytania, których nie miałby możliwości postawić w normalnych warunkach. Może poznać osobiste doświadczenia Książki oraz problemy, na jakie jest narażona. Każda z zaangażowanych osób może się czegoś nowego nauczyć o drugim człowieku, przełamać swoje uprzedzenia lub krytycznie na nie spojrzeć. Po przeczytaniu Książki czytelnik może wypożyczyć następną.


Historia Żywej Biblioteki

Jak wiele społecznych inicjatyw, tak i Żywa Biblioteka  powstała trochę przypadkiem, a można nawet powiedzieć „wypadkiem”. W 1993 roku przyjaciel kilku młodych ludzi z Danii został napadnięty. W reakcji na to wydarzenie, ci młodzi ludzie założyli w Kopenhadze stowarzyszenie „Stop Volden” – przeciwko przemocy, aby rozpocząć działania wśród swoich rówieśników, mające na celu zapobieganie takim sytuacjom. Ich lokalne akcje były niezwykle udane i w krótkim czasie zyskali bardzo liczne grono sympatyków. Jednym z  działań było stworzenie metody Żywej Biblioteki. Jej pomysłodawcami byli: Tobias Rosenberg Jørgensen, Sune Bang, Asma Mouna, Dany Abergel, Philip Lipski Einstein, Christoffer Erichsen i Ronni Abergel.

Pierwsza Żywa Biblioteka została zorganizowana podczas festiwalu w Roskilde [Dania]. Wzięło w niej udział 75 Żywych Książek, m.in: Policjant, Polityk, Feministka, Grafficiarz, Kibic. Jej celem było postawienie wyzwania uczestniczącym w niej czytelnikom, aby zmierzyli się twarzą w twarz ze stereotypami i własnymi uprzedzeniami. Dosłownie. Takie spotkanie z Człowiekiem  pełniącym rolę Żywej Książki  miało inicjować dialog między, czasem bardzo różnymi od siebie, ludźmi i budować zrozumienie dla inności, redukując w ten sposób niechęć i nienawiść wobec tego, co obce.


Żywa Biblioteka we Wrocławiu

Żywa Biblioteka w Polsce pojawiła się w marcu 2007 w Warszawie, kilka miesięcy przed pierwszą wrocławską Żywą Biblioteką. Zorganizowana była jako jedno z wydarzeń w ramach „Globalnej Wioski – Święta Różnorodności”. Trwała 8 godzin. 

Pomysł zorganizowania Żywej Biblioteki we Wrocławiu w 2006 roku został wcielony w życie 22-23 czerwca 2007 roku. Była to pierwsza w tamtym czasie zorganizowana na taką skalę, samodzielna Żywa Biblioteka. Udostępniliśmy 21 Żywych Książek: Były Bezdomny, Były Bezrobotny, Była Narkomanka, Były Więzień, Egzaminator na prawo jazdy, Feministka, Gej, Ksiądz, Lesbijka, Muzułmanka, Niemiec i Niemka, Osoba Niepełnosprawna, Rom, Strażnik Miejski, Trzeźwiejący Alkoholik, Żyd i Żydówka, Zakonnica. Przyszło ponad 600 osób. Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu i tego, że rozpoczęliśmy tym samym tradycję corocznych spotkań Żywych Książek i czytelników, która trwa już siedem lat.

We Wrocławiu projekt jest realizowany przez zespół składający się z osób reprezentujących Miejską Bibliotekę Publiczną w Wrocławiu – Mediatekę , Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa, a od 2013 roku również Stowarzyszenie Diversja. Wspomaga nas grupa ok. 10 wolontariuszy.

Po Warszawie i Wrocławiu projekt ten pojawił się także w innych miastach Polski m.in. w Krakowie, Bydgoszczy, Opolu, Białymstoku, Rzeszowie, Rudzie Śląskiej, Toruniu, Poznaniu, Grudziądzu, Gdańsku, Włocławku, Koszalinie, Jeleniej Górze, Radomiu, Zielonej Górze.


Cel

Celem projektu jest zmiana postawy ludzi wobec inności na taką, która oparta jest na zrozumieniu i szacunku. Poprzez ten projekt chcemy zachęcić do zapoznawania się z prawami człowieka, a przede wszystkim budować świadomość istnienia stereotypów i uprzedzeń oraz ich konsekwencji. Chcemy także prowokować krytyczne myślenie.


Jak to działa - opis wrocławskiej Żywej Biblioteki

We Wrocławiu Żywa Biblioteka trwa dwa dni (piątek i sobotę) od 12.00 do 20.00 i odbywa się w Mediatece, która jest filią Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu. Przy ladzie znajduje się punkt informacji, w którym można poznać reguły korzystania  z Żywej Biblioteki. Czytelnik najpierw zapoznaje się z krótkim regulaminem, następnie wpisuje się na listę uczestników i otrzymuje kartę biblioteczną.  Przegląda katalog zawierający spis dostępnych Żywych Książek i krótkie wprowadzenia, które Książki napisały o sobie – tzw. prologi. Czytelnik dokonuje wyboru Żywej Książki, z którą chce porozmawiać. Bibliotekarz udaje się wtedy do pokoju, gdzie przebywają Żywe Książki (czytelnicy nie widzą ich wcześniej) i przyprowadza Książkę do czytelnika. Następnie oboje decydują, w którym miejscu usiąść. Wypożyczenia odbywają się wyłącznie na terenie Mediateki i trwają 30 minut. Zabrania się używania przemocy fizycznej i psychicznej wobec Książek. Żywa Książka może w każdej chwili przerwać rozmowę, jeśli uzna, że czytelnik przekroczył granice prywatności lub był dla niej niemiły. Po upływie 30 minut bibliotekarz podchodzi do Żywej Książki i informuje, że czas minął. Jeśli Żywa Książka i czytelnik wyrażą chęć i pod warunkiem, że kolejna osoba nie czeka w kolejce – rozmowę można przedłużyć o kolejne 30 minut. Po tym czasie czytelnik decyduje, czy chce wypożyczyć jeszcze jedną Książkę. Jeśli nie – wypełnia ankietę ewaluacyjną. Dzięki ankietom od czytelników możemy zmierzyć skuteczność metody, dowiedzieć się, jakie wrażenia mieli czytelnicy, uzyskać od nich propozycje nowych tytułów Żywych Książek, a także tworzyć dokumentację projektu.


Edycja Żywa Biblioteka 2013

Edycja Żywa Biblioteka 2014

Edycja Żywa Biblioteka 2015

Edycja Żywa Biblioteka 2016

Edycja Żywa Biblioteka 2017

Edycja Żywa Biblioteka 2018

 

 

Początek strony