FRSI logo pelna nazwa PL 600dpi logo ROZMOWY 8x

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu realizuje tematyczne debaty „Przy wspólnym stole” w ramach projektu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. O idei tych spotkań pomysłodawcy napisali:


W ostatnich latach obserwujemy nasilające się problemy w debacie publicznej. Podziały pomiędzy ludźmi, grupami, opiniami wyrastają do takich rozmiarów, że wydają się nie do przebycia. Osoby zainteresowane dobrem wspólnym, które chciałyby rozmawiać inaczej boją się, że próby te będą nacechowane agresją i zakończą się kłótnią. Zaczynają zatem obracać się jedynie w kręgach osób o podobnych przekonaniach. Zanika chęć wysłuchania i zrozumienia przedstawicieli drugiej strony i szukania tego, co wspólne. Obawa przed agresją, wyśmianiem czy hejtem, tak powszechnym na forach internetowych, zniechęca do angażowania się w sprawy publiczne. Dlatego do bibliotecznej rzeczywistości chcemy zaprosić mieszkańców, by umożliwić im uczestnictwo w dobrej rozmowie i w ten sposób przeciwdziałać dalszym podziałom i napięciom. Wierzymy, że biblioteka – instytucja ciesząca się zaufaniem w lokalnym środowisku – jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą się wysłuchać i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. Chcemy, żeby „Rozmowy przy wspólnym stole” były okazją do bliższego przyjrzenia się wybranemu problemowi lokalnemu. Stawiamy na namysł i refleksje, przyglądanie się problemom z wielu różnych perspektyw, zamiast szybkiego głosowania nad rozwiązaniami czy przekonywanie się, w którym forsowana jest opinia tyko części osób. Chcemy, by wysiłek włożony w mówienie, był proporcjonalny do wysiłku wkładanego w słuchanie. Dlatego w trakcie moderowania spotkania starajmy się pilnować rozróżnienia na dialog (pogłębione rozumienie i słuchanie) i dyskusję (przekonywanie do swoich racji).


23 października 2018 roku w Centrum Innowacji PRZEJŚCIE Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu miała miejsce debata na temat NIEPODLEGŁOŚCI. Wypowiedzi uczestników inspirowane artystyczną fotografią na temat „niepodległości” zawiera nasz dokument dźwiękowy: 

 

23 listopada 2018 roku w Bibliotece na Dworcu – Filia nr 12 Miejskiej Biblioteka Publiczna we Wrocławiu obyła się druga debata pt. „Stacja Patria” poświęcona wymianie myśli na temat PATRIOTYZMU. Fotografie z tego wydarzenia dokumentują zbiór przyniesionych na debatę przedmiotów kojarzących się z osobistym pojęciem patriotyzmu:Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na kolejne debaty z początkiem 2019 roku. „Przy wspólnym stole” porozmawiajmy z przyjemnością o sprawach ważnych. O terminach i tematach poinformujemy wkrótce!

Koordynator projektu: Tomasz Grabiński / Mediateka MBP we Wrocławiu
Katarzyna Kabat / MultiCentrum MBP we Wrocławiu

Początek strony